Skip to main content

 1. UBND tỉnh ban hành hướng dẫn quy trình, thủ tục xét tặng Danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú”
 2. Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Lạng Sơn
 3. Chỉ đạo tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng phục vụ sinh hoạt cho Đội lái xe chuyên trách vận chuyển hàng hoá qua biên giới tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị
 4. Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tuyến cao tốc Đồng Đăng -Trà Lĩnh theo hình thức đối tác công tư
 5. Tăng cường thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh
 6. Kế hoạch tổ chức lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
 7. Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
 8. Ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
 9. Công bố danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
 10. Tiếp tục triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone
 11. UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường bảo đảm TTATGT trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh Covid-19
 12. Phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2020
 13. Triển khai thi hành Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 trên địa bàn tỉnh
 14. Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025
 15. Kế hoạch thực hiện Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, giai đoạn 2020 - 2030
 16. UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị
 17. UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Thông báo kết luận số 283/TB-VPCP ngày 08/8/2020 của Văn phòng Chính phủ
 18. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
 19. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND tỉnh
 20. Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh Covid-19