Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Mặt trận Tổ quốc thành phố Lạng Sơn triển khai chương trình thống nhất phối hợp hành động năm 2020

Ngày 08/01, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Lạng Sơn (TPLS) khóa XX, nhiệm kỳ 2019 - 2021 đã tổ chức hội nghị lần thứ ba, nhằm tổng kết công tác Mặt trận năm 2019; triển khai chương trình thống nhất phối hợp hành động năm 2020.

 

Trong năm 2019 vừa qua, Ủy ban MTTQ thành phố và các tổ chức thành viên đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của thành phố; phối hợp tổ chức tuyên truyền nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống các hành vi sai phạm về pháo, công tác bảo vệ môi trường, xây dựng tuyến phố văn minh, xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu… được 434 cuộc, thu hút trên 25.000 lượt người nghe. Phối hợp tổ chức 8 cuộc đối thoại trực tiếp giữa  người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân có 800 cử tri tham dự; Thành lập mới 50 Ban giám sát đầu tư cộng đồng, tổ chức giám sát được 112 cuộc; phối hợp tổ chức được 34 hội nghị tiếp xúc cử tri HĐND các cấp, đạt tỷ lệ 73%...

 

Năm 2020, Ủy ban MTTQ Thành phố sẽ tiếp tục vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; không ngừng mở rộng, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc của Ủy ban Trương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho đồng chí Nguyễn La Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Bí thư Thành ủy và đồng chí Đoàn Quang Đạt, Chủ tịch Hội nông dân TPLS

 

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2019

 

Nhân dịp này lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Năm cho 2 cá nhân; đồng thời lãnh đạo Ủy ban nhân dân TPLS cũng tặng tặng giấy khen các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công Mặt trận và công tác giảm nghèo, từ thiện, nhân đạo năm 2019./.

 

Thanh Huệ