Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Lạng Sơn: Kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại huyện Văn Lãng

Ngày 31/10/2019, Đoàn Kiểm tra của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Lạng Sơn do Đại tá Lê Văn Bền, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại huyện Văn Lãng.

 

Untitled.jpg

Đại tá Lê Văn Bền, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra quán triệt cách thức tiến hành công tác kiểm tra

 

Năm 2019, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn chủ động triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, văn bản quy phạm pháp luật về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh. Ban Chỉ huy quân sự huyện chủ động thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện, tham mưu xây dựng, ban hành đầy đủ hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đi liền với kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc cấp dưới. Rà soát và cử các đối tượng theo quy định tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. Các trường trung học phổ thông xây dựng đầy đủ các văn bản, giáo án, bài giảng, mô hình giáo dục quốc phòng và an ninh, đồng thời nghiêm túc tổ chức kiểm tra bắn đạn thật đối với học sinh theo quy định. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh; các cơ quan, đơn vị và cơ sở thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh; việc tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh đối với toàn dân thường xuyên chú trọng thực hiện, các cơ quan truyền thông đại chúng tuyên truyền 126 lượt tin bài, 72 phóng sự; tổ chức 12 lượt tuyên truyền lưu động; tổ chức 255 cuộc tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp, sinh hoạt của các tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể, hội, nhóm, sinh hoạt khu dân cư, tuyên truyền miệng,... với 13.704 lượt người tham dự.

 

Thời gian tới, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn xác định đẩy mạnh quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của thành viên hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp; chủ động, tích cực nắm bắt tình tình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của lực lượng dân quân tự vệ nói riêng, các tầng lớp Nhân dân nói chung, đi đôi với tăng cường tính dự báo về các sự kiện quan trọng, nhạy cảm để làm tốt công tác tuyên truyền định hướng dư luận xã hội, ổn định tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục đối với toàn dân, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị và toàn dân đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh. Bảo đảm kịp thời ngân sách cho công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, thực hiện thanh quyết toán đầy đủ theo quy định của pháp luật.

 

Đức Luận