Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Ngày 30/6/2020, Tổ Công tác của Chủ tịch UBND tỉnh do đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ Công tác làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.

 

Quang cảnh buổi kiểm tra

 

Thực hiện các nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý đã ban hành các chương trình, kế hoạch, thông báo để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đã được phê duyệt. Tính từ 01/3/2020 – 25/5/2020, Ban Quản lý được UBND tỉnh giao 14 nhiệm vụ trên hệ thống VNPT-iOffice, trong đó hoàn thành đúng hạn 8 nhiệm vụ, 6 nhiệm vụ chưa hoàn thành trong hạn. Đồng thời được UBND tỉnh giao 115 nhiệm vụ tại các thông báo kết luận, quyết định, đến nay đã hoàn thành đúng hạn 112 nhiệm vụ, 03 nhiệm vụ chưa hoàn thành trong hạn. Đối với 5 nhiệm vụ trọng tâm được giao cơ bản đảm bảo kế hoạch. Về vốn đầu tư công đã giải ngân được 42.119/102.681 triệu đồng, bằng 41% kế hoạch vốn trong năm. Ban Quản lý cũng đã phối hợp với cơ quan liên quan giải quyết xong 2/2 kiến nghị của cử tri.

 

Đồng chí Tổ trưởng Tổ công tác phát biểu kết luận

 

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo của Ban Quản lý trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhìn chung các nhiệm vụ được triển khai thực hiện đạt kết quả tương đối tốt, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Quản lý rà soát các công việc đang triển khai thực hiện, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, từ đó có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc thực hiện; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phối hợp tốt với các sở, ngành tham mưu giúp UBND tỉnh trong việc thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu, nâng cấp cửa khẩu…; quan tâm nhiều hơn đến công tác cải cách hành chính; tăng cường quản trị nội bộ, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, thực hiện tốt việc theo dõi, cập nhật nhiệm vụ trên phần mềm, đồng thời quan tâm đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

 

Thùy Linh