Skip to main content

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại huyện Văn Quan

Sáng ngày 01/7/2020, Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao 6 tháng đầu năm 2020 do đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác đã đến kiểm tra tại huyện Văn Quan.

 

Thành viên Tổ công tác kiểm tra việc niêm yết thủ tục hành chính tại huyện Văn Quan

 

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, trong 6 tháng đầu năm 2020, UBND huyện đã tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ công tác đề ra. Tính đến ngày 15/6/2020, huyện được giao 07 nhiệm vụ, trong đó: Đã giải quyết: 04 nhiệm vụ, đang giải quyết: 03 nhiệm vụ. Bên cạnh đó, đối với 09 nhiệm vụ trọng tâm, huyện cũng đã giao các cơ quan đơn vị triển khai, thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra. Tại buổi kiểm tra, các thành viên trong đoàn đã trao đổi, làm rõ một số nội dung UBND huyện còn khó khăn, từ đó có các biện pháp phù hợp trong thực hiện nhiệm vụ thời gian tới.

 

Đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác phát biểu kết luận

 

Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác ghi nhận, đánh giá cao kết quả của UBND huyện trong 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí đề nghị thời gian tới UBND huyện Văn Quan tiếp tục tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, tổ chức kiểm tra việc thực hiện tại các đơn vị; rà soát tổng thể các công việc, đặc biệt là những nhiệm vụ trọng tâm được giao trong năm 2020, có kế hoạch, giải pháp thực hiện bảo đảm tiến độ đề ra; tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; đẩy nhanh công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, ứng dụng công nghệ thông tin, quan tâm công tác cải cách hành chính, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng./.

 

Bích Diệp