Skip to main content

Kiểm tra công tác khám sức khỏe cho người lái xe

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc khám sức khỏe cho người lái xe, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn,ừ đầu tháng 5 đến nay, Sở Y tế đã thành lập đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra các cơ sở khám sức khỏe cho người lái xe trong tỉnh.

 

Kiểm tra tại Phòng khám Đa khoa Xứ Lạng

 

Theo đó, gần 20 cơ sở được cấp phép đủ điều kiện khám sức khỏe giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh đều phải khai báo, kiểm tra về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và nhân lực đảm bảo cho công tác khám sức khỏe cho người lái xe theo quy định; Công tác phân loại, kết luận và cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe; Công tác mở sổ theo dõi, lưu trữ giấy khám sức khỏe theo quy định; Công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất.

 

Qua kiểm tra cho thấy, đa phần các cơ sở khám sức khỏe lái xe đều cơ bản thực hiện tốt các quy định pháp luật trong công tác khám và cấp giấy sức khỏe cho người điều khiển phương tiện giao thông. Tuy nhiên, một số cơ sở còn tồn tại các vấn đề như việc lưu trữ hồ sơ khám sức khỏe chưa đầy đủ; chưa thực hiện đúng quy trình trong quá trình khám. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở để các cơ sở thực hiện tốt hơn trong thời gian tới./.

 

Vi Hoa