Skip to main content

Khôi phục Bến đá Kỳ Cùng

Sau một thời gian phối hợp nghiên cứu, xây dựng phương án khôi phục bến đá Kỳ Cùng, đến nay, Sở Giao thông Vận tải đã thực hiện đặt xong hình tượng con chó đá, hoàn thiện việc khôi phục bến đá Kỳ Cùng.

 

Bến đá Kỳ Cùng

 

Bến đá Kỳ Cùng nằm trong quần thể di tích đền Kỳ Cùng và cầu Kỳ Cùng tại địa điểm Khối 1, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. Bến đá Kỳ Cùng gắn với hình tượng con chó đá dùng để neo đậu thuyền bè được Đốc trấn Ngô Thì Sỹ xếp là một trong tám cảnh đẹp của Trấn doanh Lạng Sơn thế kỷ XVIII. Năm 1993, di tích được xếp hạng cấp Quốc gia. Tuy nhiên, do tác động của các yếu tố thời gian, thời tiết và quá trình tu bổ một số hạng mục lân cận như đền Kỳ Cùng, cầu Kỳ Cùng… nên hiện nay, bến đá Kỳ Cùng và hình tượng con chó đá không còn.

 

Sau thời gian thi công, hình tượng chó đá đã được khôi phục giống với nguyên mẫu đảm bảo chất liệu, kích thước, hình dáng; Vị trí đường lên xuống bến đá; rùa đá phù hợp với không gian văn hóa. Qua đó, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa tâm linh trên địa bàn, đưa bến đá Kỳ Cùng trở thành một trong những điểm du lịch văn hóa tâm linh của tỉnh./.

 

Vi Hoa