Skip to main content

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chiều ngày 15/7/2020, Đảng bộ Khối các cơ quan (KCCQ) tỉnh đã long trọng tổ chức Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ KCCQ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XIV, nhiệm kỳ (NK) 2020 - 2025. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự có đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (UVBTVTU), Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Long Hải, UVBTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí UVBTVTU cùng với 256 đại biểu đại diện cho 4.294 đảng viên thuộc 69 cơ sở đảng trực thuộc.

 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

NK qua, các cấp ủy trong Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị. Hoàn thành 8/8 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, trong đó, có 5 chỉ tiêu đạt vượt. Trong chỉ đạo điều hành có nhiều đổi mới, ban hành được 9 đề án, chuyên đề nghiên cứu, kết nạp 868 đảng viên mới, tỷ lệ cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ (HTTNV) trở lên đạt trên 84%, tỷ lệ đảng viên HTTNV trở lên đạt trên 95%, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, cập nhật kiến thức mới cho 1.709 lượt cấp ủy viên cơ sở, 132 lượt cấp ủy các chi bộ trực thuộc, biểu dương, khen thưởng 120 lượt tập thể và 440 lượt cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, chú trọng cải cách thủ tục hành chính và nâng cao đạo đức công vụ. Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh vững mạnh.

 

Quanh cảnh Đại hội

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, phân tích đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời, đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu trong NK 2020 - 2025.

 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương những thành tích mà Đảng bộ KCCQ tỉnh đã đạt được trong NK qua. Đồng chí đề nghị các đại biểu tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực rèn luyện chủ động, năng động sáng tạo, tổ chức phổ biến, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ, cấp ủy. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, tập trung kiểm tra thực hiện chức trách, nhiệm vụ, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, xử lý nghiêm minh những vi phạm, làm tốt công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế bầu cử trong Đảng lựa chọn bầu các đồng chí có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực vào Ban Chấp hành (BCH) khóa XIV, NK 2020 - 2025 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh, bảo đảm số lượng, chất lượng, có trí tuệ, tâm huyết, góp phần vào thành công chung của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

 

Đại biểu Văn phòng UBND tỉnh bỏ phiếu bầu BCĐ Đảng bộ KCCQ tỉnh

 

Đại hội tiến hành bầu 24 đồng chí vào BCH Đảng bộ KCCQ tỉnh khóa XIV, NK 2020-2025. Trong chương trình, Đại hội cũng đã thực hiện quy trình lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025./.

 

Khánh Ly