Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Huyện Chi Lăng: Thực hiện nghiêm túc công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

Ngày 01/11/2019, Đoàn Kiểm tra của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Lạng Sơn do Đại tá Lê Văn Bền, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại huyện Chi Lăng.

 

 

Trưởng đoàn quán triệt cách thức tiến hành công tác kiểm tra tại Chi Lăng

 

Năm 2019, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn chủ động triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, văn bản quy phạm pháp luật về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; xây dựng, ban hành đầy đủ hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đi liền với kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc cấp dưới. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo quy định. Các cơ quan truyền thông đại chúng thực hiện tốt việc tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh đối với toàn dân với 194 chuyên mục quốc phòng toàn dân, 46 tin, 11 bài; nội dung phản ánh về truyền thống lịch sử anh hùng, tinh thần tự trng giác đấu tranh gìn giữ đất nước của dân tộc, hình ảnh, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, gắn với truyền thống của địa phương, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, phong trào xây dựng nông thôn mới; cùng với đó, tổ chức tốt việc tuyên truyền trong các cuộc sinh hoạt chi bộ, khu dân cư, các tổ chức đoàn thể Nhân dân. Thông qua công tác tuyên truyền góp phần tích cực giúp cho các bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân hiểu sâu sắc về lịch sử truyền thống, trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân đối với nhiệm vụ chính trị xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các trường trung học phổ thông xây dựng đầy đủ các văn bản, giáo án, bài giảng, mô hình giáo dục quốc phòng và an ninh, đồng thời nghiêm túc tổ chức kiểm tra bắn đạn thật đối với học sinh theo quy định...

 

Thời gian tới, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn xác định tiếp tục quan tâm quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh đối với toàn dân cả về nội dung và hình thức, với mục tiêu tăng cường giá trị định hướng nhận thức chính trị tư tưởng, kết hợp chặt chẽ với việc chủ động phối hợp giữa các cấp, các ngành trong tổ chức lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Tổ chức thực hiện việc xây dựng nội dung bồi dưỡng cho đội ngũ đảng viên để lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ định kỳ. Tăng cường nội dung thực hành trong môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh. Thường xuyên rà soát, cập nhật các đối tượng theo quy định, nhất là đối tượng 4 để kịp thời tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

 

Đức Luận