Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Họp xem xét dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng Đô thị thông minh tỉnh Lạng Sơn

Sáng ngày 30/6/2020, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp xem xét dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng Đô thị thông minh (ĐTTM) tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025.

 

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

 

Theo dự thảo Đề án, việc xây dựng mô hình ĐTTM tỉnh Lạng Sơn nhằm ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin và thành tựu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thư tư, tạo bước đột phá trong thay đổi phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp; cung cấp các dịch vụ công chất lượng và kịp thời phục vụ người dân và doanh nghiệp. Dự thảo Đề án có 06 phần chính, trong đó, các nhiệm vụ ưu tiên triển khai xây dựng ĐTTM gồm các nhóm nhiệm vụ như: Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành ĐTTM, xây dựng cơ sở dữ liệu, tích hợp hệ thống báo cáo và chỉ đạo điều hành, xây dựng cơ sở dữ liệu, tích hợp dịch vụ phản ánh hiện trường, xây dựng cơ sở dữ liệu và ứng dụng các dịch vụ giao thông thông minh, hành chính công, du lịch thông minh, giáo dục thông minh, y tế thông minh…Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, tập trung đánh giá thực trạng, đưa ra các kiến nghị, đề xuất giải pháp xây dựng ĐTTM sát với tình hình thực tế của tỉnh.

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, việc triển khai xây dựng Đề án đô thị thông minh tỉnh Lạng Sơn là hết sức cần thiết, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, nhằm tạo ra những chuyển biến tích cực góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng chí đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông (cơ quan chủ trì soạn thảo) tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan để hoàn thiện Đề án với lộ trình, thời gian thực hiện cụ thể, chi tiết theo từng giai đoạn. Theo đó, Đề án được thực hiện với lộ trình giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Về các nhóm nhiệm vụ ưu tiên triển khai xây dựng ĐTTM, cần bổ sung thêm nhóm nhiệm vụ về thương mại điện tử; về các giải pháp, cần lưu ý nêu cụ thể, làm rõ hơn các giải pháp về phát triển nguồn nhân lực, giải pháp tài chính, giải pháp nâng cao nhận thức về vai trò của công nghệ thông tin trong xây dựng ĐTTM./.

 

Bích Diệp