Skip to main content

Họp xem xét các nội dung chuẩn bị kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910 - 17/8/2020)

Ngày 27/7/2020, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910 - 17/8/2020) đã chủ trì cuộc họp rà soát, hoàn thiện kế hoạch, các nội dung công việc liên quan đến tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri.

 

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri phát biểu kết luận

 

Cuộc họp lần này đã thảo luận về việc thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức Lễ kỷ niệm và thay đổi nội dung một số hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri. Theo đó, địa điểm tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri được chuyển từ khuôn viên tượng đài đồng chí  Lương Văn Tri ( huyện Văn Quan) ra Trung tâm Hội nghị tỉnh (thành phố Lạng Sơn); công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết, chỉnh trang đô thị cũng sẽ được tăng cường thực hiện tại thành phố Lạng Sơn. Các hoạt động khác như: Đầu tư, cải tạo, sửa chữa, chỉnh lý, trưng bày tại Nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri, tổ chức tổng kết cuộc thi viết “Tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn của đồng chí Lương Văn Tri đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam”, cuộc thi sáng tác ca khúc về đồng chí Lương Văn Tri, Hội thảo khoa học cấp Bộ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri... vẫn thực hiện theo kế hoạch đã đề ra.

 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri nhấn mạnh, để chuẩn bị chu đáo, kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm đề nghị các cơ quan, đơn vị, các địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền về Lễ kỷ niệm, về thân thế, sự nghiệp, sự hi sinh anh dũng và những đóng góp to lớn của đồng chí Lương Văn Tri đối với cách mạng Việt Nam. UBND huyện Văn Quan tiếp tục thực hiện tốt công tác trang trí khánh tiết, cần tạo điểm nhấn tại những địa điểm tổ chức các hoạt động; đồng thời, UBND thành phố phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, trang trí cổ động trực quan tại các tuyến phố; các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện việc rà soát danh sách, phát hành giấy mời, chuẩn bị chu đáo công tác lễ tân, hậu cần đảm bảo các nội dung triển khai theo kế hoạch đề ra./.

 

Bích Diệp