Skip to main content

Họp chuyên đề giải quyết các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng kỳ tháng 11/2019

Ngày 27/11/2019, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp chuyên đề xem xét giải quyết khó khăn, vướng mắc, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng (kỳ tháng 11/2019).

 

Đ/c Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

 

Tính đến hết ngày 21/11/2019, có  06/11 huyện, thành phố báo cáo về những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Các vấn đề cần giải quyết, tháo gỡ tập trung vào việc: giải quyết chế độ hỗ trợ, bồi thường, bố trí tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, nhiều hộ dân chưa đồng tình với việc áp dụng và tính toán đơn giá bồi thường nhà nước, chưa đồng tình về vị trí bố trí tái định cư, diện tích được bố trí. Tại cuộc họp cũng xem xét, đánh giá việc kết quả thực hiện các kết luận, chỉ đạo tại kỳ họp chuyên đề tháng 10/2019.

 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 11/2019 đã có những chuyển biến tích cực. Đồng chí yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường đối chiếu, tổng hợp, làm rõ những kết quả đạt được, đôn đốc các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, kết luận tại các kỳ họp chuyên đề trước đó. Đối với các huyện, thành phố, cần chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về tình hình giải quyết khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng; rà soát ngay các dự án lớn, có vướng mắc trong giải phóng mặt bằng để kịp thời đề xuất Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, có biện pháp giải quyết. Đồng chí có chỉ đạo cụ thể đối với từng dự án, yêu cầu UBND các huyện, thành phố tập trung giải quyết rõ từng trường hợp, dự án, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ thực hiện các dự án trên địa bàn./.

 

Phương Linh