Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Họp chuyên đề công tác giải phóng mặt bằng tháng 7/2020

Sáng ngày 06/8/2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp chuyên đề xem xét giải quyết khó khăn, vướng mắc, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tháng 7/2020.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

 

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, có 06 huyện, thành phố có khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án. Trong đó, vướng mắc tại một số dự án như: Dự án Đường dây 220KV Bắc Giang- Lạng Sơn (địa phận xã Quảng Lạc), Dự án Khu đô thị Phú Lộc II và đường 37m, Dự án Điều chỉnh, mở rộng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I thuộc thành phố Lạng Sơn, Dự án Khu dân cư N20 (huyện Cao Lộc), Đầu tư xây dựng khu dân cư mới tại Khu II, Thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, Dự án khu đô thị mới Thị trấn Hữu Lũng, Dự án Hồ chứa nước Bản Lải (giai đoạn 1) của huyện Lộc Bình. Các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án chủ yếu ở công tác đo đạc, kiểm đếm, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng; khó khăn do các hộ chuyển nhượng, chia tách nhưng không thực hiện các thủ tục theo quy định...

 

Tại cuộc họp, các sở, ngành, các huyện, thành phố đã thảo luận, tập trung phân tích những nguyên nhân của khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất những giải pháp tháo gỡ trong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai trong thời gian tới.

 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong tháng 7, tuy các cơ quan, đơn vị đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tuy nhiên, còn một số dự án các vướng mắc chưa được giải quyết kịp thời. Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị thời gian tới cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn, để tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác giải phóng mặt bằng. Theo đó, đối với dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới tại Khu II, Thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, do dự án kéo dài nhiều năm, UBND huyện cần tổ chức rà soát lại toàn bộ dự án để xem xét, thực hiện dự án theo quy định, thời gian hoàn thành trước 15/8/2020; các huyện Hữu Lũng, Lộc Bình, Đình Lập, thành phố Lạng Sơn… tiếp tục rà soát, xây dựng phương án hỗ trợ, bồi thường cho người dân theo đúng quy định. Đồng thời, chỉ đạo thi công, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch đã đề ra. Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thành việc xây dựng giá đất cụ thể cho các dự án phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng./.

 

Bích Diệp