Skip to main content

Họp chuyên đề công tác giải phóng mặt bằng tháng 6/2020 và kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm quý II/2020

Sáng 30/6/2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh chủ trì cuộc họp chuyên đề xem xét giải quyết khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) kỳ tháng 6/2020 và kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án (DA) trọng điểm quý II/2020.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, bàn các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về GPMB đối với 17 DA của các huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Văn Lãng và thành phố Lạng Sơn . Quá trình đo đạc, kiểm đếm đã có những vướng mắc về cơ chế, chính sách hỗ trợ, bồi thường đối với các hộ gia đình xây dựng nhà ở trên đất công, đất nông nghiệp, vấn đề đất thừa kế, đất trồng cây lâu năm và cây hàng năm, các loại đất trên bản đồ địa chính thể hiện là đất sông, suối...

 

Đối với các dự án trọng điểm, trong quý II/2020, các chủ đầu tư đã quan tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện DA, phối hợp với cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư, GPMB, chuẩn bị khởi công.Trong đó, 5/5 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước cơ bản đáp ứng tiến độ được phê duyệt, 7/14 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách đáp ứng được tiến độ, còn lại 7 dự án chậm tiến độ.

 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh đánh giá, trong 6 tháng đầu năm, UBND các huyện và các chủ đầu tư đã có nhiều cố gắng để tổ chức thực hiện, giải ngân các DA cơ bản đạt tiến độ đề ra, tuy nhiên công tác GPMB các DA còn chậm, chưa đáp ứng tiến độ. Đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh cơ bản nhất trí với đề xuất phương án giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB của Sở Tài nguyên và Môi trường. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí yêu cầu, UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ GPMB các DA trọng điểm, chủ động, khẩn trương xây dựng giá đất cụ thể, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định. Các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công tác DA, triển khai thi công ngay đối với những DA đã có mặt bằng sạch, đồng thời, đẩy nhanh các thủ tục giải ngân, hoàn ứng vốn theo quy định. Các sở, ngành liên quan có trách nhiệm chủ động hướng dẫn phối hợp, hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh các thủ tục về hành chính, đầu tư./.

 

Khánh Ly