Skip to main content

Họp Ban tổ chức  và các Tiểu ban phục vụ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri

Ngày 17/7/2020, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC) kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri chủ trì cuộc họp BTC và các Tiểu ban phục vụ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910 – 17/8/2020).

 

Theo báo cáo, các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri tập trung vào 2 nội dung chính gồm các hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm và các hoạt động cao điểm kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri. Đối với các hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm, đến nay đang thực hiện đầu tư, cải tạo, sửa chữa Nhà Lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri tại huyện Văn Quan, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/7/2020; về công tác tuyên truyền, chỉnh trang đô thị, thực hiện lắp dựng mới 02 cổng chào, 20 chiếc panô, 05 cụm pano tuyên truyền, treo 30 chiếc băng rôn khẩu hiệu, 100 chiếc cờ phướn tại huyện Văn Quan, đồng thời thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trên địa bàn thành phố và các huyện; BTC đã nhận được 436 bài dự thi viết “Tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn của đồng chí Lương Văn Tri đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam”.

 

Các hoạt động cao điểm kỷ niệm như Hội thảo khoa học cấp Bộ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri; lễ dâng hương, dâng hoa nhân dịp kỷ niệm; lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri; lễ hội Hồi tỉnh Lạng Sơn lần thứ II… được triển khai thực hiện cơ bản bảo đảm tiến độ.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

Kết luận cuộc họp, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị thành viên BTC chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để để người dân trong và ngoài tỉnh hiểu hơn về công lao, đóng góp của đồng chí Lương Văn Tri đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; quan tâm chỉnh trang đô thị, vận động Nhân dân treo cờ Tổ quốc, tiếp tục quan tâm cải tạo, sửa chữa Nhà Lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri; đối với lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri và các hoạt động khác cần xây dựng kịch bản chi tiết, chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ thời gian; đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý chỉnh sửa lại chương trình tổng thể lễ kỷ niệm cho phù hợp. Các tiểu ban phục vụ lễ kỷ niệm tăng cường công tác phối hợp, xây dựng kế hoạch cụ thể, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ để góp phần thực hiện thành công lễ kỷ niệm.

 

Thùy Linh