Skip to main content

Họp Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V

Ngày 20/7/2020, Ban Tổ chức (BTC) Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ 5 tổ chức họp BTC và các Tiểu Ban phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước dưới sự chủ trì của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BTC.

 

Cuộc họp đã nghe lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, Tiểu ban nội dung đã xây dựng nội dung, chương trình đại hội, dự thảo báo cáo tổng kết, nội dung phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025, lựa chọn gương điển hình tiên tiến để giao lưu, dự kiến Đoàn chủ tịch. Tiểu ban hậu cần, sức khỏe, an ninh tổng hợp dự toán kinh phí của các cơ quan, đơn vị tham gia tổ chức đại hội và trình UBND tỉnh, Sở Tài chính xem xét; dự thảo giấy mời, lập danh sách các đại biểu dự đại hội, tổ chức đón tiếp, bố trí chỗ ăn nghỉ, sắp xếp vị trí ngồi cho đại biểu; đảm bảo các điều kiện về an ninh, trật tự, y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm trong thời gian diễn ra đại hội. Tiểu ban tuyên truyền đã xây dựng đề cương trưng bày triển lãm hình ảnh phong trào thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 – 2020, xây dựng các tiết mục biểu diễn nghệ thuật phục vụ đại hội.

 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về thời gian tổ chức đại hội, lựa chọn giấy mời, tổ chức tuyên truyền về đại hội, các tiết mục văn nghệ tại đại hội, kịch bản giao lưu các điển hình tiên tiến…

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị của các Tiểu ban phục vụ đại hội. Thời gian tới, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các kết quả, thành tựu trong 5 năm triển khai Nghị quyết Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 4; phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ để Đại hội diễn ra thành công. Đối với Tiểu ban nội dung cần tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý để hoàn thiện giấy mời, chương trình chi tiết, các bài phát biểu liên quan; Tiểu ban tuyên truyền tiếp tục tuyên truyền về các gương điển hình tiên tiến, lưu ý việc trang trí cổ động trực quan trên địa bàn các huyện, thành phố, vận động Nhân dân treo cờ Tổ quốc… Tiểu ban hậu cần, sức khỏe, an ninh sắp xếp chỗ ăn, nghỉ của các đại biểu chu đáo, phù hợp, bảo đảm các điều kiện về an ninh, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng chí cũng nhất trí phương án tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ 5 trong 2 ngày 20, 21/8/2020./.

 

Thùy Linh