Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Họp Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ngày 17/6/2020, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo (BCĐ) xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn.  Dự họp có lãnh đạo các sở, ngành thành viên BCĐ.

 

Trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử, hiện đại hóa nền hành chính đã đạt một số thành công bước đầu, góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và cải cách hành chính. Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành Đề án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh giai đoạn 2019 - 2025; hoàn thành triển khai 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ, hoàn thành Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh tập trung, thống nhất từ tỉnh đến cấp huyện, cấp xã; hoàn thành xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu cấp tỉnh LGSP, xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, duy trì, cập nhật khung chính quyền điện tử tỉnh phiên bản 2.0. Các hệ thống dùng chung như Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được duy trì và hoạt động hiệu quả. 

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo

 

Sau khi nghe các ý kiến góp ý, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành thành viên BCĐ quan tâm hơn nữa việc phát triển nguồn nhân lực, tăng cường công tác tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục kiện toàn BCĐ chính quyền điện tử cấp tỉnh, cấp huyện; đưa một số ứng dụng công nghệ thông tin vào nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong thời gian tới, đặc biệt là việc sử dụng phần mềm VNPT-Ioffice trong xử lý công việc. Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện khảo sát chuyên đề về việc sử dụng phần mềm ở các sở, ngành, triển khai thực hiện Nghị định số 47 của Chính phủ, triển khai xây dựng Đề án đô thị thông minh... Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục đơn giản hóa và chuẩn hóa các thủ tục hành chính, triển khai hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc.

 

Các đại biểu nhấn nút Khai trương nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh

 

Tại cuộc họp đã diễn ra Lễ khai trương nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh LGSP. Đây là hệ thống nền tảng lõi trong Khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn. Nền tảng đi vào hoạt động sẽ tạo tính kết nối, chia sẻ dữ liệu dùng chung giữa bộ, ngành trung ương và địa phương, giữa các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, tạo sự đồng bộ và thống nhất trong việc tổ chức, liên thông tác nghiệp giữa các đơn vị.

 

Thùy Linh