Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Họp Ban Chỉ đạo Thu ngân sách nhà nước tỉnh

Ngày 22/10/2020, Ban Chỉ đạo Thu ngân sách nhà nước tỉnh đã tổ chức họp sơ kết 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Thu ngân sách nhà nước tỉnh chủ trì cuộc họp.

 

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Thu ngân sách nhà nước tỉnh phát biểu kết luận

 

Trong 09 tháng đầu năm 2020, các thành viên Ban chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh và các huyện, thành phố đã tích cực triển khai các giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác thu Ngân sách nhà nước năm 2020; tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 cũng đã ảnh hưởng đến công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Kết quả, 09 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước được trên 4.750 tỷ đồng, đạt 77,2% dự toán, bằng 93,1% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa được 2.056 tỷ đồng, đạt 74,8% dự toán, bằng 88,1% so cùng kỳ. Công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế được quan tâm thực hiện; nợ do ngành Thuế quản lý đến hết tháng 8/2020 là trên 356 tỷ đồng, trong đó nợ có khả năng thu là trên 267 tỷ đồng, nợ khó thu là trên 42 tỷ đồng. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá, đưa ra những giải pháp, đề xuất để nâng cao hiệu quả công tác thu ngân sách những tháng cuối năm như: Tăng cường công tác thu hồi nợ thuế, thu tiền sử dụng đất, tập trung chống thất thu, các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp...

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Thu ngân sách nhà nước tỉnh nhấn mạnh, những tháng cuối năm, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để phát triển sản xuất kinh doanh, môi trường đầu tư kinh doanh; tiếp tục triển khai quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách, chống thất thu ngân sách; tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ của người nộp thuế, đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là trong lĩnh vực thuế, hải quan; tập trung các giải pháp đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất, tài sản gắn liền với đất, đẩy nhanh tiến độ giải ngân xây dựng cơ bản, thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra, kiểm toán...; các cơ quan thành viên, Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước các huyện, thành phố tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ, chủ động, tích cực tổ chức các biện pháp, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020./.

 

Bích Diệp

 

Đánh giá