Skip to main content

Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019

Sáng ngày 10/01/2020, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự Hội nghị có Đ/c Giáp Thị Bắc - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện một số sở, ngành của tỉnh cùng toàn thể các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức Hội Nông dân tỉnh và 11 Hội Nông dân huyện, thành phố.

 

Đánh giá kết quả năm 2019, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân đạt nhiều kết quả tích cực. Một số kết quả nổi bật: Phát triển thêm được 1.825 hội viên mới; phối hợp hướng dẫn xây dựng được 94 mô hình kinh tế tập thể; toàn tỉnh có 9.225 hộ nông dân đạt Danh hiệu “Hộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp”; vận động hội viên, nông dân hiến được 104.383,9 m2 đất, 11.272 triệu đồng, 161.499 ngày công xây dựng các tiêu chí nông thôn mới; thực hiện 02 Dự án Hỗ trợ xây dựng thương hiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm; vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ 1.926 triệu đồng cho Quỹ Hỗ trợ nông dân.

New Picture (31).png

Đ/c Giáp Thị Bắc phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, Đ/c Giáp Thị Bắc - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được, đề nghị trong thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện các Phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành chuyên môn, MTTQ và các đoàn thể cùng cấp thực hiện các chương trình, dự án, đề án về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn; đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng giai cấp nông dân và người nông dân trong thời kỳ mới dưới sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã trao đổi về một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai công tác Hội như: việc kiện toàn đội ngũ cán bộ Hội ở cơ sở sau sáp nhập thôn, khu phố; việc vận động ủng hộ Quỹ Hỗ trợ nông dân; khó khăn trong phát triển các mô hình kinh tế tập thể, tìm hướng đi, đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực tại các huyện... Hội nghị đã phát động thi đua năm 2020 với Chủ đề “Các cấp Hội Nông dân đổi mới, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động của Hội, tham gia phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” và tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa Hội Nông dân tỉnh với các huyện.

 

Hội Nông dân các huyện ký kết giao ước thi đua

 

Cũng tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 04 tập thể Hội Nông dân huyện, 13 tập thể chi hội cơ sở và 30 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2019; trao tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho 10 đồng chí đã có nhiều cống hiến cho công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiều năm qua.

 

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trao tặng Bằng khen cho các tập thể Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Đ/c Hoàng Văn Ngôn - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp Hội cần thực hiện trong năm 2020, cụ thể: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác Hội, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nâng cao hiệu quả Phong trào “Nông dân thi đua SXKDG, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” gắn với Phong trào thi đua "Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy của hội viên, nông dân, định hướng cho nông dân phát triển sản xuất theo hướng bền vững; thường xuyên nắm tình hình, giải quyết đơn thư, phản ánh của hội viên nông dân, hòa giải các tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức hội, hội viên; tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên nông dân thực hiện vai trò giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

 

Hoàng Hải Yến