Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 22/9/2020, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Tham dự có  lãnh đạo một số sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo (BCĐ) 81 tỉnh và lãnh đạo Hội Nông dân 11 huyện, thành phố.

 

 

Sau 05 triển khai năm thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, BCĐ 81 tỉnh và các huyện, thành phố đã phối hợp với các ngành liên quan trong công tác tiếp dân, xử lý giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân đạt nhiều kết quả tích cực. Theo đó, xây dựng được mô hình điểm Hội Nông dân cơ sở tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội; tổ chức 03 hội thi “Nông dân tìm hiểu pháp luật”, 13 lớp tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 31 hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật theo chuyên đề cho hội viên, nông dân; tham gia góp ý kiến vào các dự thảo văn bản của UBND tỉnh về các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội, dự thảo Bộ luật dân sự sửa đổi, dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi. Thực hiện tiếp trên 9.470 lượt công dân, hòa giải thành công 4.938 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp tại cơ sở...

 

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã trao đổi về một số hạn chế, tồn tại trong triển khai thực hiện như: công tác kiểm tra, giám sát của BCĐ 81 các cấp chưa thường xuyên, việc nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của hội viên nông dân chưa kịp thời, một số cán bộ ở cơ sở trình độ chuyên môn, nghiệp vụ còn hạn chế.

 

Phát biểu bế mạc, đồng thời Hoàng Văn Ngôn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ 81 tỉnh đề nghị, thời gian tới các cấp Hội cần tiếp tục tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện các Phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới; thường xuyên nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của hội viên nông dân; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức hội, hội viên; tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên nông dân thực hiện vai trò giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; phối hợp với các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể cùng cấp trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, phản ánh của hội viên nông dân, hòa giải các tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân./.

 

Hoàng Hải Yến

Đánh giá