Skip to main content

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2018-2019

Ngày 06/8/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương. Dự họp tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị thuộc Sở.

 

Đại biểu dự họp tại điểm cầu tỉnh

 

Năm học 2018-2019 đánh dấu 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29 của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Năm học này, toàn ngành giáo dục tiếp tục triển khai 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản về phát triển giáo dục và đào tạo. Theo báo cáo tổng kết của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2018 – 2019 các địa phương đã chủ động thực hiện rà soát, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn; sáp nhập các trường tiểu học, trung học cơ sở có quy mô nhỏ thành trường liên cấp có quy mô lớn hơn. Trong năm học đã xây dựng và đưa vào khai thác, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu đội ngũ ngành Giáo dục, ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm học vừa qua tiếp tục xảy ra tình trạng thiếu giáo viên, công tác phân luồng, giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông chưa hiệu quả…

 

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, trong đó làm rõ trách nhiệm của Bộ GD&ĐT, các bộ, ngành, địa phương; đồng thời, góp ý, đề xuất các giải pháp để ngành giáo dục thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ đặt ra trong năm học mới 2019-2020.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, mặc dù có nhiều thách thức, nhưng ngành Giáo dục và Đào tạo đã đạt nhiều kết quả tích cực trong năm học 2018-2019, tạo được nhiều điểm nhấn quan trọng; tuy nhiên, vẫn còn có những hạn chế, yếu kém. Do đó, trong năm học 2019-2020, Thủ tướng yêu cầu thực hiện tốt công tác rà soát, quy hoạch, sắp xếp lại hệ thống trường, lớp học, bố trí đủ quỹ đất để xây dựng hệ thống trường học, giải quyết dứt điểm việc thiếu trường lớp mầm non ở các khu công nghiệp, khu chế xuất; đẩy mạnh sắp xếp lại các trường sư phạm, tập trung vào các trường ĐH sư phạm trọng điểm; các cơ sở giáo dục đại học phải rà soát, sắp xếp lại mạnh mẽ hơn để bảo đảm chất lượng; rà soát, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên theo hướng khắc phục tình trạng thừa thiếu cục bộ hiện nay, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng; quan tâm giải quyết các vấn đề đạo đức trong và ngoài trường học. Năm học 2019-2020 này, Giáo dục và Đào tạo phải có sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ hơn nữa  đóng góp vào sự phát triển bền vững, đột phá của đất nước; phải tạo chuyển biến căn bản trong đạo đức, lối sống, kể cả kỹ năng sống trong học sinh, sinh viên, đây là trách nhiệm của toàn xã hội mà nhà trường đóng vai trò trung tâm. Cùng với đó, tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ban hành cơ chế, chính sách cho các trường ĐH thực hiện tự chủ; tập trung đầu tư, bảo đảm cơ sở vật chất trường học, đặc biệt ở khu vực miền núi, khó khăn./.

 

Phương Linh