Skip to main content

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Diễn đàn cấp cao về Năng lượng Việt Nam 2020

Ngày 22/7/2020, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương và Chính phủ đồng chủ trì tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc phiên toàn thể Diễn đàn cấp cao về Năng lượng Việt Nam 2020; triển khai Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 63 điểm cầu trên toàn quốc và 30 điểm cầu quốc tế với trên 2000 đại biểu tham dự.

 

Tham dự tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Trịnh Đình Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tại điểm cầu Lạng Sơn, có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

 

Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

 

Tại diễn đàn, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương khẳng định, năng lượng giữ vai trò quan trọng và tiên phong quyết định đến sự tăng trưởng kinh tế quốc gia. Nhận thức được tầm quan trọng này, Đảng và Nhà nước đã thực hiện nhiều chủ trương, chính sách phát triển năng lượng trong bối cảnh phát triển mới. Ngày 11/2/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 

Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

 

Diễn đàn cấp cao năng lượng Việt Nam 2020 nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị. Diễn đàn hướng đến mục tiêu tạo diễn đàn cho các bộ, ngành Trung ương và các địa phương được trao đổi, thảo luận về dự thảo chương trình hành động, các cơ chế, chính sách để triển khai, cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương đã nêu tại Nghị quyết 55-NQ/TW. Đồng thời, đây cũng là dịp để trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình, cách làm hay trong phát triển năng lượng của các địa phương cũng như kinh nghiệm quốc tế, tạo cơ hội cho các địa phương trải nghiệm các công nghệ mới trong lĩnh vực năng lượng thông qua các hoạt động triển lãm.

 

Tại diễn đàn có các biên bản ghi nhớ, hợp tác được ký kết giữa các bộ, ngành, tỉnh, thành phố với các nhà đầu tư trong và ngoài nước trong lĩnh vực năng lượng./.

 

Bích Diệp