Skip to main content

Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị định số 26/2002/NĐ-CP về sĩ quan dự bị

Ngày 16/9/2019, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị định số 26/2002/NĐ-CP ngày 21/3/2002 của Chính phủ về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam. Đến dự có Thiếu tướng Hoàng Công Hàm, Phó Tư lệnh Quân khu I, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố.

 

 

Các đại biểu dự hội nghị

 

Trong hơn 17 năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh, các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện công tác xây dựng đội ngũ sĩ quan dự bị theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác quản lý về sĩ quan dự bị ngày càng chặt chẽ, thống nhất, công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, kiểm tra động viên, diễn tập đối với sĩ quan dự bị bảo đảm đúng quy định, chất lượng, an toàn, từ năm 2002 đến nay, các chương trình đào tạo, tập huấn bảo đảm 100% đối tượng tham gia đạt yêu cầu. Công tác sắp xếp, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ, phong, thăng quân hàm, giải ngạch chặt chẽ, kịp thời, đúng quy trình, thủ tục. Tỷ lệ đúng chuyen nghiệp quân sự ngày càng nâng lên, các chế độ, chính sách đối với sĩ quan dự bị được thực hiện đầy đủ. Đội ngũ sĩ quan dự bị có số lượng, chất lượng ngày càng cao, có cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

 

Thiếu tướng Hoàng Công Hàm, Phó Tư lệnh Quân khu I phát biểu

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Công Hàm, Phó Tư lệnh Quân khu I đề nghị tỉnh tiếp tục quán triệt có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về sĩ quan dự bị; cơ quan quân sự các cấp làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng sĩ quan dự bị, thực hiện nghiêm việc rà soát, phong, thăng quân hàm, giải ngạch và các chế độ, chính sách đối với sĩ quan dự bị. Cùng với đó, giữ vững ổn định và nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý sĩ quan dự bị; quản lý chặt chẽ ngân sách phục vụ công tác dự bị động viên trong đó có sĩ quan dự bị, bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí.

 

Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã trao Giấy khen cho 11 tập thể và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 26/2002/NĐ-CP của Chính phủ./.

 

Phương Linh