Skip to main content

Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân giai đoạn 2012-2020

Ngày 28/7/2020, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân giai đoạn 2012-2020 và gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với hội viên, nông dân. Tham dự có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và cán bộ, hội viên, nông dân các huyện, thành phố.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

Theo báo cáo tổng kết Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân giai đoạn 2012-2020, tính đến thời điểm hiện tại tổng nguồn quỹ hỗ trợ nông dân đang quản lý đạt trên 46 tỷ đồng. Nguồn quỹ đã hỗ trợ cho trên 4.900 lượt hội viên nông dân vay phát triển sản xuất 487 dự án, trong đó có 145 dự án trồng trọt và 342 dự án chăn nuôi. Các dự án đều hỗ trợ đúng đối tượng vay, nguồn Quỹ được sử dụng đúng mục đích.

 

Hội viên nông dân phát biểu ý kiến tại Hội nghị

 

Trong chương trình, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi gặp gỡ, đối thoại với cán bộ, hội viên, nông dân với chủ đề “Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho nông dân, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới”. Qua đó, cán bộ, hội viên, nông dân đã nêu lên những ý kiến, kiến nghị liên quan đến các giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học, tăng cường tiêu thụ sản phẩm cho người nông dân, giải pháp hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, việc xây dựng nhãn mác, thương hiệu sản phẩm… Các ý kiến, kiến nghị đã được lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh trực tiếp trả lời, trao đổi làm rõ thêm.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm của Hội nông dân các địa phương

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, qua 08 năm thực hiện Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân đã huy động nguồn lực, hỗ trợ kịp thời cho hội viên, nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống; từ đó, khẳng định vai trò của Hội Nông dân trong việc tập hợp, phát triển hội viên, hình thành mô hình tổ chức sản sản xuất nông nghiệp, mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh, Ban vận động Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp tiếp tục tuyên truyền tới các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, hội viên nông dân đóng góp vào nguồn quỹ để nhiều hội viên được vay vốn sản xuất, nâng cao đời sống. Các sở, ngành có liên quan, Hội Nông dân cần tiếp tục tập trung truyền tải thông tin của Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND, ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025 và các văn bản chỉ đạo có liên quan của tỉnh để cán bộ, hội viên, nông dân được tiếp cận với các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất./.

 

Bích Diệp