Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị tổng kết hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2019

Ngày 16/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự có lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức Sở Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Năm 2019, hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ được thực hiện hiệu quả, đẩy mạnh áp dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Trong năm, Sở Khoa học và Công nghệ đã quản lý, triển khai 44 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực; các đề tài đều có tính ứng dụng cao, từng bước được đổi mới. Việc triển khai các mô hình áp dụng chuyển giao khoa học và công nghệ được đẩy mạnh và triển khai hiệu quả. Công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ được triển khai đồng bộ, hướng mạnh vào tư vấn và hỗ trợ, trong năm đã hỗ trợ 43 mô hình áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất tại các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới. Công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, cải tiến kỹ thuật, tiêu chuẩn đo lường, quản lý chất lượng sản phẩm được thực hiện hiệu quả. Năm 2019 đã xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho 15 sản phẩm đặc sản của tỉnh, có 08 sản phẩm được cấp bằng bảo hộ, 07 sản phẩm được hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động khoa học và công nghệ còn những hạn chế: một số vấn đề đặt ra từ thực tiễn chưa được đặt hàng nghiên cứu kịp thời, các kết quả nghiên cứu chưa được hỗ trợ triển khai diện rộng, phong trào phát huy sáng kiến, lao động sáng tạo chưa sôi nổi, rộng khắp…

 

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, bàn các giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

 

Năm 2020, ngành Khoa học và Công nghệ định hướng các hoạt động nghiên cứu ưu tiên trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ nâng cao chất lượng công tác y tế, giáo dục; đẩy mạnh hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phong trào lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật và thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên khác./.

 

Phương Linh