Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2000 - 2020

Sáng 22/10/2020, UBND tỉnh long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" (TDĐKXDĐSVH) giai đoạn 2000-2020 và 05 năm thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU ngày 17/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTVTU) về việc tiếp tục đẩy mạnh Phong trào “TDĐKXDĐSVH” giai đoạn 2016-2020. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên BTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố...

 

New Picture (18).png

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong 20 năm thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH” giai đoạn 2000-2020 và 05 năm triển khai và thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể đã có nhiều nỗ lực, cố gắng tổ chức triển khai thực hiện sâu rộng Phong trào và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, việc đăng ký, bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa ngày càng thực chất. Đến nay, tỷ lệ gia đình văn hoá đạt 78,4% (tăng 54,9% số với năm 2000), thôn, khối phố văn hoá đạt 70,2% (tăng 59,2% so với năm 2000), cơ quan, đơn vị văn hoá đạt 94,4% (tăng 82,2% so với năm 2000)...

 

Tại hội nghị, các đại biểu tiêu biểu trong thực hiện Phong trào đã phát biểu tham luận, chia sẻ bài học kinh nghiệm, giải pháp thực hiện nâng cao chất lượng các phong trào.

 

New Picture (19).png

 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Phong trào đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước". Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, nâng cao năng lực quản lý và phối hợp trong việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch và mục tiêu phấn đấu xây dựng đời sống văn hoá. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về 5 nội dung, 7 phong trào của Phong trào “TDĐKXDĐSVH”, tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào các cấp, đẩy mạnh triển khai, nâng cao chất lượng Phong trào, tạo chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc về xây dựng thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội, đẩy lùi các tiêu cực, tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt công tác xã hội hoá, phát huy vai trò chủ động, tích cực và sáng tạo của Nhân dân, biểu dương, tôn vinh kịp thời các danh hiệu văn hóa tiêu biểu, xuất sắc, làm động lực thúc đẩy phong trào và coi đây là những nhân tố gắn kết khối đại đoàn kết toàn dân.

 

New Picture (20).png

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân, hộ gia đình

 

Dịp này, 38 tập thể, 18 cá nhân và 13 hộ gia đình được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong triển khai tổ chức thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH” giai đoạn 2000-2020./.

 

Khánh Ly

 

Đánh giá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.