Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực công tác thanh tra

Ngày 25/6/2020, Sở Y tế tổ chức tập huấn nâng cao năng lực công tác thanh tra, kiểm tra y tế năm 2020 cho 25 học viên là cán bộ văn phòng HĐND - UBND phụ trách lĩnh vực y tế của 11 huyện, thành phố trên địa bàn.