Skip to main content

Hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019

Ngày 12/9/2019, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu; lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS các huyện, thành phố...

 

Quang cảnh hội nghị

 

Trong 10 năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, pháp luật nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Công tác tuyên truyền, giáo dục được quan tâm, từng bước tạo sự chuyển biến trong nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc, từ năm 2009 đến nay đã tổ chức tuyên truyền gần 77 nghìn cuộc với trên 5,5 triệu lượt người tham dự. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chăm lo, củng cố ngày càng vững mạnh; công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được đẩy mạnh; khối Đại đoàn kết toàn dân, thế trận lòng dân được xây dựng vững chắc. Kinh tế tiếp tục giữ được đà phát triển, lĩnh vực văn hóa, xã hội có tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân ước đạt 7,62%, dự kiến hết năm 2019 toàn tỉnh có 60 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Lực lượng vũ trang luôn được quan tâm xây dựng vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tiềm lực và thế trận quốc phòng, an ninh trên địa bàn được củng cố tăng cường, công tác tuyển quân từ 2009 đến nay đạt 100% chỉ tiêu, hàng năm 100% cơ sở dân quân tự vệ huấn luyện hoàn thành kế hoạch, quân số đạt 98,5%, huấn luyện đạt 100% chỉ tiêu, kiểm tra sẵn sàng động viên đạt 100% ...Thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận đánh giá những kết quả đã đạt được, nêu lên những thuận lợi, khó khăn và đề xuất các giải pháp thực hiện nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân những năm tiếp theo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh công tác quốc phòng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân, những năm qua, công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các phương diện, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế, tồn tại. Thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tăng cường sự lãnh đạo, quản lý, điều hành về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực cho cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, đổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho phù hợp với đặc điểm địa bàn và từng đối tượng; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, trọng tâm là xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; thực hiện nghiêm túc Nghị định số 77 của Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra ở các cấp, các ngành.

 

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý cần đẩy mạnh công tác phát triển kinh tế, xã hội, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh, tế xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; thực hiện tốt công tác đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, tăng cường ngoại giao nhân dân, đẩy mạnh giao lưu kết nghĩa thôn, bản…; đồng thời tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu trao Bằng khen cho tập thể và cá nhân

 

Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể

 

Nhân dịp này, 1 tập thể, 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu; 16 tập thể, 14 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.

 

Thùy Linh