Skip to main content

Hội nghị sơ kết thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI

Ngày 13/5/2019, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng khóa XI về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Dự hội nghị có PGS. TS Vũ Văn Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản. Về phía tỉnh có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố...

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị, sau khi có Kết luận số 29 ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư TW Đảng khóa XI, tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện, trong đó Tỉnh ủy ban hành Công văn số 507-CV/TU ngày 08/10/2012, BCH Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TU ngày 30/10/2013, UBND tỉnh ban hành Công văn 21/UBND-VX ngày 10/01/2012. Kết quả sau 7 năm thực hiện Kết luận số 29, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, nền nếp. Báo, tạp chí của Đảng đã đến được với đông đảo bạn đọc là cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, đáp ứng nhu cầu thông tin, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống; các nội dung trên báo, tạp chí của Đảng là nguồn thông tin chính thống, quan trọng, định hướng về tư tưởng dư luận xã hội, là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân.... Việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng được các cấp ủy đảng, chính quyền thường xuyên quan tâm, mỗi năm ngân sách tỉnh đã chi hỗ trợ hàng tỷ đồng để mua báo cho các đối tượng theo quy định. Tuy nhiên, việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng theo quy định của Kết luận 29 còn chưa đồng đều, thiếu tính ổn định.

 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc Kết luận 29 của Ban Bí thư TW Đảng, nâng cao nhận thức trong các cấp ủy đảng về vị trí, vai trò quan trọng của việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng trong tình hình mới; phát động phong trào đọc, làm theo báo Đảng, nhân rộng các điển hình làm tốt công tác này, kiểm tra, đôn đốc các chi, đảng bộ thực hiện Kết luận số 29. Báo Lạng Sơn, Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc; coi trọng việc biểu dương các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, đấu tranh kiên quyết với các tiêu cực, tham nhũng, tệ nạn xã hội…; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác phát hành báo chí, trong đó Bưu điện tỉnh làm tốt nhiệm vụ chủ lực trong phát hành báo, tạp của chí Đảng, có giải pháp góp phần đưa báo, tạp chí của Đảng đến với Nhân dân bảo đảm kịp thời… Các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức từ tỉnh đến cơ sở rà soát lại chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ này, chỉ đạo quyết liệt để triển khai thực hiện Chỉ thị 11 đạt kết quả tốt hơn.

 

Thùy Linh