Skip to main content

Hội nghị hiệp đồng giao chỉ tiêu tuyển, nhận công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, huấn luyện quân nhân dự bị năm 2020

Ngày 25/12/2019, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (HĐNVQS) tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp đồng giao chỉ tiêu tuyển, nhận công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, huấn luyện quân nhân dự bị năm 2020. Tham dự có Đại tá Lê Xuân Thuân, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐNVQS tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố…

 

Quang cảnh hội nghị

 

Năm 2019, công tác tuyển quân của tỉnh được cấp ủy, chính quyền, HĐNVQS các cấp quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, ban hành đầy đủ các văn bản, hướng dẫn bảo đảm đồng bộ, thống nhất; các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội của địa phương chủ động phối hợp tổ chức lễ giao nhận quân trang trọng, đúng quy định, hoàn thành 100% chỉ tiêu. Năm 2020, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được triển khai từ quý III/2019, đến ngày 19/12/2019, các huyện, thành phố tổ chức xong việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự; về nhiệm vụ thời gian tới, HĐNVQS các huyện, thành phố tham mưu cho UBND, HĐNVQS cùng cấp chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai, thực hiện công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020, làm tốt công tác chuẩn bị cho tổ chức hội nghị hiệp đồng với các đơn vị nhận quân, tổ chức lễ giao nhận quân đảm bảo chất lượng, đạt 100% chỉ tiêu.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, phân tích những hạn chế, nguyên nhân trong công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới nhằm bảo đảm công tác tuyển quân năm 2020 hoàn thành chỉ tiêu theo đúng quy định.

 

Thùy Linh