Skip to main content

Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Kế hoạch và Đầu tư năm 2020

Ngày 28/7/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Kế hoạch và Đầu tư năm 2020 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng. Dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.

 

Các đại biểu tại điểm cầu Lạng Sơn

 

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nỗ lực phấn đấu và cơ bản hoàn thành các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, trước tác động của đại dịch Covid-19, Bộ đã theo dõi sát sao, kịp thời đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và đầu tư; đề xuất các chính sách nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tận dụng mọi cơ hội để phục hồi và phát triển bền vững nền kinh tế. Tính đến hết tháng 6, vốn ODA và vốn vay ưu đãi ký kết ước đạt khoảng 545,22 triệu USD, lũy kế giải ngân ước đạt 919,6 triệu USD; tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 15,67 tỷ USD, bằng 84,9% so với cùng kỳ 2019. Để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Bộ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện, trình Quốc hội xem xét, thông qua một số Luật sửa đổi, nghị quyết. 

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các vấn đề như: thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025,…

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao nỗ lực của ngành kế hoạch và đầu tư trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí đề nghị các đơn vị trực thuộc bộ, các địa phương tiếp tục hoàn thiện các thể chế, phổ biến ngay các quy định mới của luật, rà soát cắt giảm triệt để các thủ tục hành chính còn chồng chéo, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; đẩy nhanh phê duyệt các dự án đầu tư còn tồn đọng, rà soát nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, bám sát từng dự án để có biện pháp chỉ đạo kịp thời, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đền bù giải phóng mặt bằng... Các sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tham mưu cho tỉnh, thành phố có những giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

 

Thùy Linh