Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 26/6/2020, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2020. Tham dự có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội.

 

Trong 6 tháng đầu năm, công tác dân vận được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện. Ban Dân vận các cấp tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo…, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tính đến hết tháng 5/2020 đã tiếp 937 lượt công dân. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các lực lượng vũ trang phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận, vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng mô hình “Dân vận khéo”…; tuyên truyền Nhân dân phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có hiệu quả, đến nay UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách hỗ trợ cho hơn 196 nghìn đối tượng với kinh phí trên 164 tỷ đồng. Tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đảng các cấp với gần 57 nghìn người được lấy ý kiến…

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

 

Phát biểu tại đây, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu và làm rõ thêm một số vấn đề mà các đại biểu quan tâm. Đồng chí đề nghị các đoàn thể khối dân vận tích cực chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua chào mừng Đại hội đảng các cấp; tổ chức tốt kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh; đồng thời hỗ trợ chính quyền giải quyết các vụ việc liên quan đến vấn đề đất đai, giải quyết đơn thư của người dân.

 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá công tác dân vận 6 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế. Thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Dân vận các cấp tiếp tục nắm chắc tình hình, tư tưởng các tầng lớp Nhân dân, nhất là ý chí, nguyện vọng của người dân với Đại hội Đảng bộ các cấp, giải quyết kịp thời những bức xúc chính đáng của Nhân dân; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động công tác dân vận, tuyên truyền người dân phòng chống dịch bệnh, thi đua lao động sản xuất, vươn lên làm giàu; tiếp tục điều hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của chính quyền gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận.

 

Thùy Linh