Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Ngày 26/5/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến của các đồng chí nguyên cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ đối với dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII chủ trì hội nghị.

New Picture (59)_1.png

Quang cảnh hội nghị

 

Các đại biểu tham dự hội nghị biểu thị sự đồng tình với các dự thảo văn kiện, tập trung đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: đẩy mạnh công tác tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Xác định đường hướng chiến lược, trọng điểm trong phát triển kinh tế, xã hội trên cơ sở tiềm năng thế mạnh của tỉnh; cần bám sát các điều kiện thực tiễn để có mục tiêu phát triển phù hợp trong thời gian tới. Việc phát triển công nghiệp phải bảo đảm môi trường bền vững; có lộ trình phát triển giao thông, xây dựng; có kế hoạch cụ thể trong xây dựng các đô thị gắn với phát triển thương mại mang tính thúc đẩy khu vực nông thôn phát triển; có lộ trình quan tâm thúc đẩy tiềm năng du lịch, văn hóa; tăng cường công tác đối ngoại;...

 

Đức Luận