Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ

Ngày 12/8/2020, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ. Tham dự có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; đại diện các ban đảng Trung ương.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu

 

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy đã quán triệt các quy định về cơ cấu nguồn nhân sự, điều kiện, tiêu chuẩn chức danh giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, giới thiệu nhân sự tái cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan giới thiệu nhân sự bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo trong tình hình mới.

 

Sau khi nghe các Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đại biểu đã nghiên cứu và tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự lần đầu, nhân sự dự khuyết tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (bước 2), giới thiệu nhân sự tái cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 (bước 2).

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao Quyết định cho đồng chí Hồ Tiến Thiệu

 

Trong chương trình, Hội nghị đã công bố, trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn y chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Hồ Tiến Thiệu.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh, khẳng định đây là vinh dự lớn lao đồng thời là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn. Để xứng đáng với sự tín nhiệm đó, đồng chí nguyện trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch UBND tỉnh được pháp luật quy định, tận tâm tận lực, luôn trọng dân, gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, phối hợp chặt chẽ với các đồng chí, đồng nghiệp hết lòng vì sự nghiệp phát triển chung của tỉnh nhà.

 

Thùy Linh