Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, kỳ thứ 3 (khoá XVII)

Ngày 25/11/2020, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, kỳ thứ 3 (khoá XVII). Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

 

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận các nội dung tại Hội nghị

 

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, xem xét cho ý kiến vào 16 nội dung quan trọng. Trong đó tập trung vào Dự thảo báo cáo kết quả công tác năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Theo đó, đánh giá chung trong năm 2020 tuy gặp nhiều khó khăn,thách thức nhưng cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đã đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, quyết tâm cao, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đạt được kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Chính phủ vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa  phát  triển  kinh  tế - xã  hội. Tình hình kinh tế xã hội có chuyển biến tích cực, lĩnh vực văn hoá xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh, đối ngoại được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố vững chắc. Đã tổ chức thành công Đại hội các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 

Kết luận nội dung này, đồng chí Lâm Thị Phưng Thanh, Bí Thư Tỉnh uỷ đánh giá cao sự nỗ lực và những kết quả đã đạt được trong năm 2020. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, các cấp, các ngành cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa  phòng  chống  dịch  bệnh, vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án của tỉnh; có các giải pháp cụ thể tập trung nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên…

 

 

Hội nghị tiếp tục thảo luận cho ý kiến vào Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh xin ý kiến về dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và Dự thảo báo cáo đánh giá tình hình Kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2016-2020, xây dựng Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025. Với nội dung này, các đại điểu đã cho ý kiến về các vấn đề như việc đầu tư tại khu vực cửa khẩu, công tác quy hoạch các khu công nghiệp, công tác giải phóng mặt bằng các dự án.

 

 

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh cho rằng các dự thảo đã cơ bản bám sát nội dung và được cụ thể hoá phù hợp với nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng đã đề ra. Đồng chí đề nghị đơn vị soạn thảo tiếp thu ý kiến góp ý tại hội nghị để thống nhất hoàn thiện các dự thảo.

 

 

Bên cạnh đó, qua thảo luận, xem xét, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã nhất trí thông qua dự thảo Tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xin ý kiến về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn đạt chuẩn, sân tập thể dục thể thao xã giai đoạn 2021-2025; Tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xin ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xin chủ trương về Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xin ý kiến về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi phí phụ cấp hằng tháng đối với lực lượng công an viên bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh; Tờ trình của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xin chủ trương thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh xin ý kiến về nội dung, chương trình kỳ họp lần thứ 20.

 

 

Hội nghị cũng đã thảo luận, cho ý kiến vào một số nội dung Tờ trình, dự thảo báo cáo quan trọng khác./.

 

 

Bích Diệp

Đánh giá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.