Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ thứ 01, khóa XVII

Ngày 23/10/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 01, khóa XVII dưới sự chủ trì của đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các ban đảng Trung ương; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy. 

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đối với nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc ban hành Chỉ thị là cần thiết, thể hiện quan điểm chỉ đạo, sự quyết tâm của BTV sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Các nội dung của Chỉ thị cần xác định rõ đối tượng học tập, những vấn đề cốt lõi và trọng tâm, thể hiện được sự đổi mới trong việc học tập, quán triệt Nghị quyết; đổi mới việc biên tập tài liệu, cách thức truyền đạt để tuyên truyền rộng rãi những nội dung cốt lõi của Nghị quyết đến các tầng lớp nhân dân đạt hiệu quả. Đề nghị Ban Tuyên giáo tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý, biên tập ngắn gọn, súc tích, thể hiện đầy đủ nội hàm của Chỉ thị.

 

Hội nghị cũng dành thời gian thảo luận về dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 11/7/2016 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác xúc tiến đầu tư giai đoạn 2016 - 2020. Sau khi nghe các ý kiến góp ý, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, báo cáo đã đánh giá được các kết quả chủ yếu, chuyển biến, tồn tại, khó khăn, hạn chế và các điểm nghẽn về công tác xúc tiến đầu tư nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí lưu ý cần rà soát điều chỉnh danh mục dự án kêu gọi đầu tư bảo đảm tính khả thi; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy chính quyền các cấp, các sở, ngành và đội ngũ cán bộ liên quan, thực hiện tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả; đồng thời thống nhất việc ban hành Nghị quyết mới để tăng cường hơn nữa công tác này trong thời gian tới. Cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tham mưu BTV sớm ban hành Nghị quyết.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu 

 

Tiếp đó, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến với dự thảo Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 30/5/2015 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015 – 2020 và những năm tiếp theo. Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng chí yêu cầu, báo cáo cần đánh giá đầy đủ, toàn diện hơn, rà soát bố cục bám sát tinh thần Chỉ thị 32; đồng thời bổ sung dự báo tình hình trong thời gian tới, đưa ra các nhiệm vụ giải pháp để thực hiện kịp thời, phù hợp tình hình mới, có trọng tâm, trọng điểm. Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn thiện báo cáo.

 

Trong chương trình, hội nghị cũng đã nghe, thảo luận và cho ý kiến đối với các dự thảo Chỉ thị và báo cáo quan trọng khác.

 

Thùy Linh

Đánh giá