Skip to main content

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kỳ chuyên đề

Ngày 17/7/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI tổ chức Hội nghị kỳ chuyên đề về công tác cán bộ dưới sự chủ trì của đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

 

Quang cảnh hội nghị

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư đồng ý giới thiệu đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Lạng Sơn để bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016 - 2021, tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với đồng chí Hồ Tiến Thiệu. Sau khi nghiên cứu, xem xét, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu theo quy định.

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu đồng chí Hồ Tiến Thiệu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh bầu đồng chí Hồ Tiến Thiệu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Với nội dung này, các đại biểu cũng tiến hành bỏ phiếu theo đúng quy trình quy định.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận

Kết luận hội nghị, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng đồng chí Hồ Tiến Thiệu đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 với tỷ lệ thống nhất cao.

 

Thùy Linh