Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Giám sát công tác quản lý Nhà nước về phát triển du lịch

Ngày 18/3, Đoàn Giám sát của Ban Văn hóa-Xã hội – Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã thực hiện giám sát công tác quản lý nhà nước về phát triển du lịch trên địa bàn huyện Bắc Sơn từ năm 2016 đến năm 2019.

 

 

New Picture (18).png

Đoàn khảo sát tại Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn

 

Theo báo cáo của UBND huyện Bắc Sơn, từ năm 2016 đến năm 2019, công tác quán triệt, triển khai các văn bản về phát triển du lịch đã chú trọng. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của ngành du lịch đối với phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập trong nhân dân được quan tâm; công tác quản lý du lịch thực hiện tốt, phối hợp đồng bộ giữa các ngành liên quan; các chương trình kế hoạch về phát triển du lịch được triển khai thực hiện. Qua đó, các nhà đầu tư, các hộ kinh doanh, các hộ gia đình thấy được tiềm năng và giá trị của các sản phẩm nông nghiệp, văn hóa để làm tiền đề phát triển du lịch.

 

Các cơ sở kinh doanh du lịch đã chủ động cải thiện cơ sở vật chất và chất lượng phục vụ để thu hút khách; ý thức của nhân dân trong giữ gìn bản sắc văn hóa, thực hiện văn minh du lịch được nâng cao. Năm 2017, huyện Bắc Sơn đã xây dựng đề án phát triển du lịch huyện Bắc Sơn giai đoạn 2017-2020, đến năm 2025 và xây dựng kế hoạch triển khai theo từng giai đoạn và từng năm. Đề án đã tạo điều kiện thu hút đầu tư du lịch. Năm 2016, lượng khách du lịch là 17.600 lượt khách thì đến năm 2019 là 130.000 lượt khách, tăng gấp 7 lần.

 

New Picture (19).png
Kết luận buổi làm việc

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đánh giá cao công tác quản lý nhà nước về phát triển du lịch trên địa bàn huyện Bắc Sơn. Đặc biệt là huyện chủ động xây dựng đề án phát triển du lịch trên địa bàn; Công tác đào tạo nguồn nhân lực đã được quan tâm; công tác tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh du lịch của huyện đã được đẩy mạnh. Kết quả cuộc khảo sát sẽ được ban Văn hóa-Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh tổng hợp, xem xét, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh. Từ đó đưa ra giải pháp để phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh nói chung, các huyện nói riêng trong thời gian tới./.

 

Vi Hoa