Skip to main content

 1. Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với nhà cao tầng
 2. Chỉ đạo thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021
 3. Thành lập Ban Chung khảo, Ban Sơ khảo, Tổ giúp việc Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ I năm 2021
 4. Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 5. Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021
 6. Chỉ đạo phối hợp tổ chức thực hiện rà soát, lập phương án sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại tỉnh Lạng Sơn
 7. Quyết định kiện toàn Ban Quân dân y tỉnh Lạng Sơn
 8. Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030
 9. Thành lập Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn năm 2021
 10. Phê duyệt bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh, đào tạo một số ngành thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trình độ Cao đẳng năm 2021 cho Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn
 11. Báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông tháng 04/2021
 12. Tiếp tục thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trong năm 2021
 13. Kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động BCĐ liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm các huyện, thành phố năm 2021
 14. Điều lệ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX - năm 2022
 15. Chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lạng Sơn
 16. Kế hoạch triển khai Chương trình Sữa học đường năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 17. Công điện của Thủ tướng về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2021
 18. Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông
 19. Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Lạng Sơn trên Đài Truyền hình Việt Nam năm 2021
 20. Chỉ đạo không tiếp tục duy trì dự án BMGF-VN trên địa bàn tỉnh