Skip to main content

 1. Phê duyệt thay thế Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
 2. Quyết định tổ chức kỳ thi tuyển công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2020
 3. Triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020
 4. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn đến năm 2040
 5. Kiện toàn Hội đồng thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và những khu vực có vị trí quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh
 6. Báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông tháng 10/2020
 7. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện tăng cường công tác quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới
 8. Công nhận Điểm du lịch sinh thái danh thắng Thác Bản Khiếng
 9. UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch COVID-19
 10. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2020
 11. Kế hoạch triển khai thực hiện thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ theo hình thức tự động không dừng trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
 12. Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử
 13. UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các công trình thủy lợi không còn tồn tại, không phát huy hiệu quả trên địa bàn tỉnh
 14. Triển khai thực hiện bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với các phương tiện vận tải Trung Quốc nhập cảnh qua cửa khẩu Chi Ma
 15. Giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Lạng Sơn năm 2021
 16. Thủ tướng Chính phủ cho phép đặt hàng cung cấp dịch vụ xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2
 17. Thông tin đối ngoại về bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
 18. Kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh
 19. Tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020
 20. Chỉ đạo thực hiện Thông tư số 33/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc thẩm định tài liệu giáo dục địa phương