Skip to main content

Năm 2020 là một năm khó khăn đối với tất cả các doanh nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Chúng tôi được biết rằng Nhà nước đã ban hành một số chính sách hỗ trợ, giúp đỡ cho các doanh nghiệp vượt qua thời kỳ này nhằm ổn định sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, về phía doanh nghiệp vẫn chưa nắm bắt được rõ các chính sách cụ thể mà Nhà nước áp dụng đối với các đối tượng doanh nghiệp.

Chúng tôi mong muốn Chính quyền tỉnh có thể hỗ trợ, giúp đỡ chúng tôi trong việc đưa ra các gói chính sách hỗ trợ, ưu đãi cụ thể đối với các doanh nghiệp trên địa bàn.

Trả lời

Trong bối cảnh khó khăn của đại dịch Covid-19, cộng đồng doanh nghiệp cũng chịu những tác động hết sức tiêu cực, nặng nề. Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh thì nhiều chính sách, giải pháp đã được các Bộ, ngành, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền kịp thời ban hành nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội. Cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ giảm chi phí sản xuất kinh doanh: Các chính sách về giảm chi phí đầu vào đã được đề xuất như kiến nghị giảm giá điện của Bộ Công thương để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh cho 02 nhóm khách hàng sản xuất và du lịch.  Tập trung tái cấu trúc nghiệp vụ các thủ tục hành chính cấp độ 3, 4 tích hợp với Cổng dịch vụ công  theo hướng cắt giảm mạnh chi phí để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

2. Về hỗ trợ tín dụng và điều hành tỷ giá: Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 quy định về tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ. Ngoài ra còn ban hành Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 31/3/2020 về các giải pháp cấp bách của ngành ngân hàng nhằm tăng cường phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 …

UBND tỉnh đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn làm việc với các Chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn chủ động rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại của khách hàng đang vay vốn bị ảnh hưởng do dịch Covid-19; áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng; thực hiện nghiêm túc Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Đến ngày 30/11/2020, tổng dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ; miễn, giảm lãi vay là 5.824 tỷ đồng với tổng số 2.150 khách hàng được hỗ trợ. Trong đó, số lượng khách hàng doanh nghiệp được hỗ trợ là 211, với dư nợ được hỗ trợ là 2.682 tỷ đồng (chiếm 46,1% tổng dư nợ được hỗ trợ). Cụ thể: 137 doanh nghiệp được miễn, giảm lãi vay với dư nợ được hỗ trợ là 1.916 tỷ đồng; 74 doanh nghiệp được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ với dư nợ được hỗ trợ là 766 tỷ đồng; các lĩnh vực đã được ngân hàng hỗ trợ chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực vận tải, kho bãi, sản xuất kinh doanh dịch vụ, thương mại, xuất nhập khẩu hàng hóa.

3. Về hỗ trợ doanh nghiệp thông qua nhóm chính sách tài khóa bao gồm: Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất có hiệu lực kể từ ngày ban hành và được áp dụng rộng rãi cho hầu hết doanh  nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh chịu tác động trực tiếp của dịch Covid-19.

Cục Thuế  tỉnh Lạng Sơn đã ban hành các văn bản để triển khai thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất; Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

4. Về hỗ trợ người dân, người lao động, hộ kinh doanh:  Chính phủ ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP hỗ trợ trực tiếp cho người dân, người lao động, hộ kinh doanh gặp khó khăn do Covid-19 với tổng kinh phí khoảng 62.000 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ được áp dụng cho nhiều đối tượng người lao động, hộ kinh doanh cá thể, người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính, người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo…

UBND tỉnh đã chỉ đạo kiểm tra, nắm bắt thông tin từ các doanh nghiệp, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, thống kê, cập nhật thông tin liên quan về lao động nước ngoài, các doanh nghiệp có lao động là người lao động nước ngoài về nước nghỉ Tết Nguyên đán đã sang Việt Nam làm việc, lao động chưa sang làm việc và có phương án tìm người lao động thay thế người nước ngoài chưa quay trở lại làm việc để đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị; hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc; hướng dẫn người lao động, doanh nghiệp thực hiện các biện pháp cách ly, an toàn tại nơi làm việc theo khuyến cáo của Bộ Y tế .

 Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh  đã thẩm định và ban hành văn bản xác nhận cho 09 doanh nghiệp đủ điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do gặp khó khăn vì dịch Covid-19.

5. Một số chính sách khác:              

UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định về miễn, giảm giá nước sinh hoạt; giảm giá dịch vụ xe ra, vào các bến bãi tại khu vực các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh; một số chính sách về tăng cường xuất khẩu, phát triển thị trườngnhư tổ chức xúc tiến thương mại áp dụng ngay các hình thức xúc tiến thương mại thông  môi trường thương mại điện tử…

Tên của bạn
Trần Tiến
Địa chỉ email
tientranls1988@gmail.com
Địa chỉ thuờng trú
Lạng Sơn