Skip to main content

Kiểm soát, ngăn chặn mua bán ma túy trên internet và mạng xã hội

Phòng chống ma túy

          Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và internet truyền tải các thông điệp, thông tin về phòng, chống ma túy bằng nhiều hình thức khác nhau; kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn hoạt động mua bán ma túy trái phép trên mạng internet và mạng xã hội.

kiem soat ngan chan mua ban ma tuy tren internet va mang XH.jpg

Ảnh minh họa

          Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành công văn gửi Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; các cơ quan thông tấn báo chí; các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và internet; các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính về việc triển khai tuyên truyền “Tháng hành động phòng, chống ma tuý”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma tuý” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6” từ ngày 01 đến ngày 30/6/2018 với chủ đề "Hãy bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy".

          Theo đó, Bộ yêu cầu sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức và chỉ đạo các Phòng Văn hóa - Thông tin, hệ thống đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện triển khai các hoạt động tuyên truyền hiệu quả, phù hợp với từng nhóm người, văn hóa vùng, miền, địa phương; tăng cường tuyên truyền qua các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ, mít tinh nhằm tạo phong trào xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy; thông tin, tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cấp xã, trên các trạm tin, bảng tin, cụm pano cổ động của địa phương; các băng rôn treo trên các tuyến đường, nơi tụ điểm sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của người dân.

          Đối với các cơ quan thông tấn báo chí: Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, các tin, bài, sản xuất các sản phẩm truyền thanh, truyền hình, phim phóng sự, phim tài liệu, đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng và tăng thời lượng, tần suất thông tin về công tác phòng, chống ma tuý thường xuyên, liên tục trong Tháng hành động phòng, chống ma túy.

          Mặt khác, phổ biến các chủ trương, chính sách mới trong công tác cai nghiện ma túy, nêu gương, cổ vũ những người đã cai nghiện thành công trở về, được gia đình, cộng đồng, xã hội giúp đỡ có công ăn việc làm ổn định và trở thành những công dân có ích cho xã hội; tuyên truyền những mô hình cai nghiện tại gia đình, cộng đồng có hiệu quả, qua đó cũng phản ánh những khó khăn, bất cập trong công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy.

          Tuyên truyền giúp người nghiện ma tuý xoá bỏ mặc cảm, hoà nhập cộng đồng

          Công văn nêu rõ, đối với các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính:Tăng cường công tác kiểm tra nội dung gói, kiện hàng hóa trước khi chấp nhận bưu gửi nhằm đề phòng nguy cơ kẻ xấu lợi dụng để gửi các chất ma túy bất hợp pháp qua mạng bưu chính. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ bưu gửi có dấu hiệu chứa các chất ma túy bất hợp pháp thì phải thông báo kịp thời cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ nhằm bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

          Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh, đây là đợt tuyên truyền lớn, vì vậy cần tăng cường công tác tuyên truyền với phương châm hướng tuyên truyền để gia đình, cộng đồng, quần chúng nhân dân, nhất là đối với thanh niên, thiếu niên, các đối tượng có nguy cơ cao hiểu rõ tác hại của ma túy; chú trọng tuyên truyền về các dấu hiệu vi phạm, hình thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy, các phương thức phòng, chống ma túy, nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

          Đồng thời tuyên truyền giúp đỡ những người nghiện ma tuý xoá bỏ mặc cảm, quan tâm bố trí việc làm phù hợp để họ ổn định cuộc sống, hoà nhập cộng đồng; gia đình, cộng đồng, các cấp, các ngành cần có các biện pháp quản lý chặt chẽ những người đã được cai nghiện để họ tránh tái nghiện, qua đó góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương. (Tài liệu và các nội dung tuyên truyền có thể tham khảo trên trang tin điện tử www.tiengchuong.vn của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm).

Nguồn: baochinhphu.vn