Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Họp UBND tỉnh phiên thường kỳ tháng 4/2021

Ngày 19/4/2021, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 (kỳ 1) năm 2021.

 

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTVTU) về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025, do Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) trình.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp

 

Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, những năm qua, tỉnh Lạng Sơn luôn nỗ lực thực hiện các giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và đã có cải thiện nhiều về điểm số nhưng thứ bậc chưa đạt được như kỳ vọng. Với vai trò, vị trí quan trọng của môi trường đầu tư kinh doanh, cần thiết đề xuất tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết để lãnh đạo cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Cơ quan soạn thảo đã cố gắng xây dựng dự thảo Nghị quyết, đề cập khá toàn diện, đầy đủ các nội dung theo yêu cầu. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, Sở KH&ĐT tiếp thu các ý kiến đóng góp, bổ sung vào dự thảo quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết. Về nguyên nhân cần bổ sung nội dung việc chưa tuyên truyền sâu rộng trong việc công khai minh bạch về quy hoạch, kế hoạch để người dân, doanh nghiệp (DN) biết, Lạng Sơn cũng là tỉnh miền núi biên giới, địa hình chia cắt, phức tạp, tạo mặt bằng khó khăn. Về giải pháp cần làm rõ, nổi bật xuyên suốt 3 nội dung cơ bản về công tác quy hoạch, kế hoạch tỉnh, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và nâng cao chất lượng, đặc biệt là nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, hỗ trợ DN, hạn chế thanh tra kiểm tra chồng chéo, tăng cường các hoạt động đối thoại với DN để kịp thời nắm bắt tâm tư, giải quyết khó khăn vướng mắc của DN. Cả hệ thống chính trị cần tập trung vào công tác GPMB, phân công nhiệm vụ cụ thể của từng cấp, từng ngành, đoàn thể. Từng bước tạo mặt bằng sạch để thu hút đầu tư, dành nguồn vốn để phát triển quỹ đất. Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cấp sở, ngành, huyện. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất đề xuất trình BTVTU nâng dự thảo Nghị quyết lên thành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để thể hiện tầm quan trọng, bao quát, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sắc, quyết liệt hơn. Sở KH&ĐT rà soát, bổ sung, hoàn  thiện Nghị quyết trong tháng 4/2021, trình UBND tỉnh, Đảng, đoàn HĐND tỉnh thẩm định, BTVTU xem xét, quyết định.

 

Quang cảnh cuộc họp

 

Các đại biểu cũng thảo luận về dự thảo Nghị quyết của BTVTU về phát triển thương mại, dịch vụ tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Sở Công Thương trình. Về nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, dự thảo Nghị quyết đã đáp ứng yêu cầu về bố cục, nội dung. Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo cần bổ sung đậm nét một số nội dung về tăng cường hoàn thiện hạ tầng thiết yếu trong Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, các cửa khẩu và khu vực nông thôn, tập trung phát triển dịch vụ logistic, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát triển dịch vụ mua sắm với du lịch, bảo vệ môi trường sinh thái, thiên nhiên, phát huy đặc sắc riêng có của Lạng Sơn để phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch.Tạo điều kiện thông thoáng, loại bỏ chi phí không chính thức trong xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu.

 

Phiên họp cũng tập trung thảo luận, cho ý liến về dự thảo Nghị quyết của BTVTU về việc thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 do Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trình. Đối với nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất trình BTVTU xem xét nâng dự thảo Nghị quyết thành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đồng chí yêu cầu, cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến, bổ sung rõ nét phần hạn chế nguyên nhân để khắc phục trong giai đoạn tới. Về mục tiêu cần bổ sung nội dung thu hẹp khoảng cách giàu-nghèo giữa thành thị và nông thôn. Đánh giá tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025. Đồng thời bổ sung 02 nhiệm vụ: Phấn đấu có 01 huyện thoát nghèo và đến năm 2025, 100% hộ gia đình chính sách không còn là hộ nghèo, có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống tại địa bàn nơi cư trú. Về giải pháp, cần đưa chỉ tiêu thực hiện giảm nghèo để đánh giá kết quả xếp loại hoàn thành nhiệm vụ cuối năm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức. Thúc đẩy phát triển mạnh công nghiệp dịch vụ có thế mạnh của tỉnh để tạo việc làm sinh kế, tăng thu nhập cho người dân, góp phần giảm nghèo. Quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng. Tăng cường quản lý các nguồn lực đầu tư cho giảm nghèo để bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí, xử lý nghiêm hành vi, trường hợp vi phạm. Làm tốt công tác tuyên truyền, tạo điều kiện, tạo sinh kế  cho người nghèo phấn đấu tự vươn lên thoát nghèo. Cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện dự thảo trong tháng 4/2021, trình UBND tỉnh, Đảng, đoàn HĐND tỉnh thẩm định, BTVTU xem xét, quyết định.

 

Qua các ý kiến thảo luận tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất thông qua các dự thảo: Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên, chế độ chi tiêu tài chính và tiền thưởng đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định của UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho các đơn vị sự nghiệp công lập ngành y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn; Quyết định của UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc ngành y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Khánh Ly

 

Đánh giá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.