Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Họp chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng tháng 3/2021 và kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm quý I/2021

Ngày 06/4/2021, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) tháng 3/2021 và kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm quý I/2021. Dự họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư dự án.

 

Theo báo cáo, tính đến ngày 22/3/2021, có 11/11 huyện, thành phố gửi báo cáo định kỳ, qua rà soát có 03 đơn vị gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB gồm thành phố Lạng Sơn, huyện Cao Lộc và huyện Lộc Bình. Các khó khăn, vướng mắc chủ yếu liên quan đến việc thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, phương án di chuyển lưới điện trong lòng hồ chứa nước Bản Lải, tiến độ bàn giao mặt bằng, hỗ trợ xây dựng nhà ở, công trình phụ, vật kiến trúc kèm theo nhà ở. Riêng các nội dung vướng mắc của huyện Cao Lộc sẽ triển khai thực hiện theo thẩm quyền, không tổng hợp xin ý kiến UBND tỉnh.

 

Đối với 21 dự án trọng điểm của tỉnh trong năm 2021 (06 dự án vốn ngân sách nhà nước và 15 dự án vốn ngoài ngân sách), nhìn chung trong quý I/2021 tiến độ thực hiện các dự án còn chậm. Các chủ đầu tư, nhà thầu, các chủ thể liên quan đã có nhiều cố gắng chuẩn bị các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 có dự án chưa đáp ứng về khả năng cân đối vốn, thủ tục pháp lý chưa đảm bảo nên ảnh hưởng lớn đến tiến độ triển khai, bên cạnh đó có dự án, gói thầu chậm tiến độ do vướng mắc trong GPMB, các chủ thể liên quan chưa thực sự quyết liệt trong đôn đốc triển khai, đẩy nhanh tiến độ thi công.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

 

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Trọng Quỳnh ghi nhận sự cố gắng của các địa phương, chủ đầu tư trong thực hiện công tác GPMB, tuy nhiên tiến độ triển khai các dự án còn chậm so với yêu cầu đề ra. Thời gian tới, đồng chí đề nghị các huyện, thành phố quyết liệt hơn nữa trong công tác GPMB, tăng cường công tác tuyên truyền, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; rà soát các dự án đã, đang và dự kiến triển khai trong thời gian tới để cập nhật đầy đủ vào kế hoạch quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030. Các chủ đầu tư phối hợp với các huyện, cơ quan liên quan có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện các dự án cần GPMB, đối với dự án trên 10 ha đất lúa cần tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng xin chủ trương chấp thuận triển khai thực hiện dự án. Đối với các dự án trọng điểm, các huyện cần tập trung nhân lực, vật lực triển khai thực hiện quyết liệt, hàng tháng kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án.

 

Đồng chí thống nhất với các đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với những dự án đang triển khai, quan tâm kiện toàn bộ máy, nhân lực làm công tác GPMB bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

 

Thùy Linh

Đánh giá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.