Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ, kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2021

Chiều ngày 25/2/2021, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ, kế hoạch xây dựng Nông thôn mới (NTM) năm 2021. Cùng tham dự Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh. Tại điểm cầu UBND các huyện, xã, có lãnh đạo các Huyện ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các huyện, xã.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

Năm 2020, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM toàn tỉnh được đẩy nhanh, góp phần hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Tính đến hết năm, toàn tỉnh có thêm 16 xã đạt chuẩn NTM và 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, vượt 3 xã đạt chuẩn NTM so với kế hoạch đề ra, nâng tổng số xã trong toàn tỉnh đạt chuẩn lên 65 xã và 6 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Đây cũng là năm số xã được công nhận đạt chuẩn và số tiêu chí bình quân/xã tăng cao nhất trong giai đoạn 2016 - 2020. Năm 2021, tỉnh phấn đấu có thêm 10 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM toàn tỉnh lên 75/181 xã, phấn đấu bình quân mỗi xã trên địa bàn tỉnh đạt từ 13,5 -14 tiêu chí trở lên, 05 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

 

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục xác định chương trình xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, cần tập trung và tổ chức thực hiện cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, tiếp tục chỉ đạo thực hiện ở tất cả các xã trên toàn tỉnh, đồng thời tập trung chỉ đạo có trọng tâm trọng điểm và đi vào thực chất hơn, dần hướng đến nông thôn mới bền vững; tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới phương thức, cách thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, cụ thể hơn; tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả; chủ động lồng ghép ưu tiên bố trí nguồn lực trong đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn; tập trung đẩy mạnh nâng cao chất lượng các tiêu chí của những xã đã đạt chuẩn NTM và xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; quan tâm xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn - sáng - xanh - sạch - đẹp gắn với phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho người dân; đối với 10 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2021, các huyện, xã cần phải xác định nhiệm vụ xây dựng lộ trình cụ thể đảm bảo đạt tiến độ đề ra; tăng cường đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình xây dựng NTM để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho cơ sở./.

 

Bích Diệp

Đánh giá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.