Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2340/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trụ sở làm việc Thanh tra giao thông vận tải
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2339/QĐ-UBND Về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2020
2336/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết: xây dựng, phát triển Báo Lạng Sơn hiện đại đến năm 2025, giai đoạn 1 năm 2020
2332/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Chi Lăng năm 2021
2331/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Hữu Lũng năm 2021
2330/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2021
2329/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Bình Gia năm 2021
2328/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2021
2327/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Lộc Bình năm 2021
2326/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Tràng Định năm 2021
2325/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Đình Lập năm 2021
2324/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa huyện Đình Lập năm 2020 và yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư (Khu đô thị phía Đông thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn)
2323/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân thôn Bản Chang, xã Tân Mỹ, thuộc dự án đường giao thông Khu phi thế quan (giai đoạn I), huyện Văn Lãng
2322/QĐ-UBND Về việc phê duyệt hồ sơ xác minh diện tích, dự toán chăm sóc rừng trồng phòng hộ năm thứ 2 và năm thứ 3 (vụ thu năm 2020) huyện Đình Lập
2321/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án Xử lý một số điểm ngập úng trên tuyến đường tỉnh ĐT.244 huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
2319/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn
2304/QĐ-UBND Phê duyệt dự toán và phương thức thực hiện dịch vụ duy trì vệ sinh đường phố ban ngày bằng thủ công; thu gom, vận chuyển phế thải xây dựng; phát thảm cỏ bằng máy trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2021
180/KH-UBND Tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 -2020
1448/UBND-THNC V/v triển khai thực hiện Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ
1441/UBND-KGVX V/v đồng ý cho các chuyên gia nước ngoài cách ly tại tỉnh Lạng Sơn
2337/QĐ-UBND Về việc công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia
618/TB-UBND Kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2020 (ngày 05 tháng 11 năm 2020)
615/TB-UBND Kết luận của đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét dự thảoTờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan,
614/TB-UBND Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về công tác dân tộc và tình hình thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh năm 2020, nhiệm vụ năm 2021
613/TB-UBND Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021
4582/VP-KT Về việc điều chỉnh hợp đồng gói thầu xây lắp dự án đường giao thông Bản Ngõa - Xả Thướn - Bản Lầy - Pắc Lệ, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc
4581/VP-KT Về việc làm rõ đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Di dân thành lập bản mới giáp biên Kéo Kèn, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định
4580/VP-KT Về việc dự thảo văn bản góp ý dự thảo Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công
4578/VP-KT Về việc triển khai tiếp các bước dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc sử dụng vốn vay, vốn ODA của Nhật Bản
4577/VP-KT Về việc xem xét hiệu quả hoạt động, sự cần thiết và phương thức vận động Quỹ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù tỉnh Lạng Sơn
4572/VP-KGVX Về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ
4569/VP-KGVX Về việc tổ chức các hoạt động tôn vinh nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
4568/VP-KGVX Về việc khu cách ly y tế tại khách sạn, nhà nghỉ cho người nhập cảnh
4565/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo cung cấp thông tin những vấn đề vướng mắc, tồn đọng trong lĩnh vực Công Thương
4563/VP-KT Về việc tổng kết 05 năm thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông
2318/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình sửa chữa rãnh dọc và cống ngang đoạn từ Km0-Km1, đường tỉnh ĐT.243
2317/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trồng rừng sản xuất năm 2020 huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2338/QĐ-UBND Cho phép cập nhật, bổ sung số lượng dự án, công trình có thay đổi về quy mô, địa điểm trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) TP Lạng Sơn
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
50/BC-KC&XTTM Thông báo kết quả thực hiện Phiên chợ hàng Việt lên cổng thông tin điện tử của tỉnh
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
425/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo Quyết định ban hành Quy định về tiêu chí và quy trình lựa chọn mô hình, dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn