Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
4671/VP-KT Về việc hoàn thiện dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn
4670/VP-KT Về việc không đồng ý bổ sung kinh phí hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng các công trình hạ tầng các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 của huyện Văn Lãng
4669/VP-KT Về việc thẩm tra Báo cáo số 276/BC-BQLKKTCK ngày 10/11/2020 của Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn
2364/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Trường Cao đăng Sư phạm Lạng Sơn
4668/VP-KGVX Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể
4666/VP-KT Về việc đồng ý cơ chế giải phóng mặt bằng dự án Đường dẫn Cầu Văn An - Nhạc Kỳ, thuộc địa bàn huyện Văn Quan và huyện Văn Lãng
4665/VP-KT Về việc xử lý điểm sạt lở trên tuyến đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa Tân Thanh-Khả Phong
4664/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ
4663/VP-KT Về việc thẩm định giá thiết bị trạm thu phí thuộc dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
4662/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Đề án “Xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020” theo Quyết định số 676/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ
2362/QĐ-UBND Về việc thu hồi xe ô tô của Hội Nhà báo tỉnh
2361/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt QTNB trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh LS
182/KH-UBND Hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Lạng Sơn năm 2021
628/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn
4656/VP-THNC Về việc kết quả đôn đốc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước
4655/VP-KGVX Về việc trang thiết bị hồi sức cấp cứu thiết yếu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh
4649/VP-KT Về việc xem xét đề nghị cấp bổ sung kinh phí sửa chữa trụ sở Sở Tư pháp
4647/VP-KT Về việc xem xét, xử lý đề nghị của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn về ký hợp đồng thuê đất
2360/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích đất quốc phòng
2358/QĐ-UBND Về việc công nhận kết quả thực hiện dự án: “Xây dựng mô hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ nấm Hương tại vùng núi cao xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn”
2357/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn
2356/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
2355/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án xử lý tang vật là khẩu trang y tế do cơ quan Hải quan tịch thu để phục vụ phòng chống dịch Covid-19 (9.000 chiếc)
2354/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án xử lý tang vật là khẩu trang y tế do cơ quan Hải quan tịch thu để phục vụ phòng chống dịch Covid-19 (22.000 chiếc)
181/KH-UBND Tổng kết Đề án bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn,giai đoạn 2016 -2020
1464/UBND-KT V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ
627/TB-UBND Kết luận của đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa và công tác thu phí tại cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị
626/TB-UBND Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban với lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tháng 11năm 2020
625/TB-UBND Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét các dự thảo do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng
624/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét các nhiệm vụ giao cho tổ chức Hội thực hiện trong năm 2021
4646/VP-KGVX Về việc nội dung phản ánh của Báo điện tử VOV
4645/VP-KGVX Về việc cung cấp thông tin phục vụ sơ kết Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia đến năm 2025 (Đề án 844)
4642/VP-KGVX Về việc rà soát hồ sơ trình phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Nhà bia di tích Đèo Khau Háy, xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập
4640/VP-KGVX Về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19
4639/VP-KT Về việc xử lý chất thải tại các cơ sở cách ly tập trung đang tồn đọng tại bệnh viện Đa khoa tỉnh
4638/VP-KGVX Về việc tham dự “Ngày hội di sản văn hóa Việt Nam lần III - năm 2020”
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
434/GM-UBND Giấy mời họp đôn đốc tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư năm 2020
433/GM-UBND Giấy mời họp xem xét công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị bàn giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Lạng Sơn
432/GM-UBND Giấy mời họp xem xét dự thảo Đề án thí điểm nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu song phương Chi Ma
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2360/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích đất quốc phòng