Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2819/VP-TH Về việc giải quyết kiến nghị cử tri do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp
2815/VP-NC Về việc tăng cường, củng cố tổ chức giám định pháp y
2814/VP-NC Về việc tham dự Hội nghị giao ban của TW Hội Hữu nghị Việt - Nga tổ chức tại Lạng Sơn
2813/VP-NC Về việc triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện
2810/VP-KTN Về việc tham gia Hội chợ triển lãm “Mỗi xã, phường một sản phẩm và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao khu vực miền núi phía Bắc, Thái Nguyên 2018”
2798/VP-KGVX Về việc dừng hoạt động của Trạm phát lại truyền hình Đồng Đăng để bảo đảm an toàn
2792/VP-KTN Về việc thẩm tra Báo cáo số 130/BC-SCT của Sở Công Thương
2789/VP-KTTH Về việc phối hợp thu thập số liệu báo cáo về hợp tác xã, tổ hợp tác
2788/VP-KGVX Về việc lùi thời gian trình dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh
2787/VP-KTTH Về việc xây dựng Quyết định của UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh
2786/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Chi Lăng
2784/VP-KTN Về việc tạm ứng kinh phí thực hiện công tác GPMB dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh (gđ1)
2780/VP-KTTH Về việc hỗ trợ tổ chức Tuần Nhãn Sơn La tại Showroom Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc
2779/VP-KTTH Về việc rà soát quy định về hiệu lực của Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh
113/KH-UBND Triển khai thực hiện “Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
660/UBND-KGVX Về việc tổng kết 20 năm công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1997- 2017
2778/VP-KTN Về việc xác minh chỉ số giải ngân (DLI) đối với Hợp phần đường, Dự án LRAMP
2770/VP-NC Về việc triệu tập công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự kỳ thi nâng ngạch từ ngạch Kiểm lâm viên lên ngạch Kiểm lâm viên chính
2768/VP-KTN Về việc kiểm tra và gửi danh mục văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
2767/VP-KTTH Về việc tổng hợp, báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước
2766/VP-KTTH Về việc hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho hợp tác xã và thành lập hợp tác xã
2761/VP-KTN Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
2760/VP-KTTH Về việc giải quyết ách tắc phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị
2759/VP-KTTH Về việc mời tham dự Diễn đàn Mekong thường niên lần thứ 9
2758/VP-KTTH Về việc xây dựng kế hoạch trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2019
2757/VP-KGVX Về việc triển khai thực hiện Công văn số 3891/BYT-KH-TC ngày 09/7/2018 của Bộ Y tế
652/UBND-KTN Về việc xử lý vướng mắc của các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách, các dự án PPP
650/UBND-NC triển khai thi hành các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
647/UBND-KGVX Về việc xây dựng Đề án Sữa học đường trong các cơ sở giáo dục Mầm non và Tiểu học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2754/VP-KTN Về việc báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
2752/VP-TH Về việc gửi tài liệu họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (ngày 20/7/2018)
2751/VP-KTN Về việc đề xuất cải tạo, nâng cấp hạng mục Nhà dịch vụ công cộng (nhà tròn) thuộc công trình Công viên Chi Lăng thành phố Lạng Sơn
2747/VP-KGVX Về việc cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai
2745/VP-KTN Về việc phúc đáp đề nghị của Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung
2744/VP-KTN Về việc giải quyết nội dung liên quan đến dự án khu đô thị Phú Lộc IV
2741/VP-KTTH Về việc tháo gỡ vướng mắc trong xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu ga đường sắt liên vận quốc tế Đồng Đăng
2739/VP-KTN Về việc Kết quả rà soát quỹ đất khu vực dự án Hồ chứa nước Bản Lải
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
236/GM-UBND Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2018
235/GM-UBND Giấy mời họp xem xét Tờ trình số 51/TTr-SKHCN ngày 17/7/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ
334/TB-UBND Thông báo thay đổi thời gian họp Đoàn đại biểu đi công tác tại Liên bang Nga