Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
137/KH-UBND Phát triển kinh tế tập thể năm 2021 tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1010/UBND-KT V/v Trang bị xe ô tô chuyên dụng phòng chống dịch và ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế
1008/UBND-THNC V/v phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ công tác PBGDPL
1006/UBND-KT V/v đồng ý cho giữ lại xe ô tô để tiếp tục sử dụng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn và đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động cửa khẩu
1005/UBND-KT V/v không trình bổ sung các nội dung chi chưa thực sự cần thiết, cấp bách
1004/UBND-KT V/v bổ sung chi phí thiết bị công nghệ thu phí tự động không dừng ETC tại trạm thu phí Km93+160, Quốc lộ 1,thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
1003/UBND-KGVX V/v thực hiện quy định về đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập
1002/UBND-KT V/v đồng ý chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp trụ sở Công ty TNHH MTV khai thác công trình thuỷ lợi Lạng Sơn
1000/UBND-KGVX V/v thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 300/TB-VPCP ngày 14/8/2020 của Văn phòng Chính phủ
1592/QĐ-UBND Về việc miễn nhiệm ngạch Thanh tra viên chính
1585/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Trường Mầm non Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn theo hình thức đối tác công tư (PPP)
993/UBND-THNC V/v xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch đầu tư công, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2021 - 2023
3326/VP-THNC Về việc góp ý Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở
1573/QĐ-UBND Về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Lạng Sơn năm 2020
1571/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: đầu tư trang thiết bị Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm và Mỹ phẩm Lạng Sơn. Gói thầu: cung cấp trang thiết bị giai đoạn 1
992/UBND-KGVX V/v hiệp y khen thưởng (Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc)
991/UBND-KGVX V/v đề nghị giải quyết nhập cảnh và cấp Visa đối với chuyên gia nước ngoài làm việc tại tỉnh Lạng Sơn
990/UBND-KGVX V/v đăng ký tham gia Ngày hội, Liên hoan văn hóa nghệ thuật các dân tộc thiểu số năm 2021
988/UBND-KT V/v đồng ý cho khảo sát, nghiên cứu để bổ sung quy hoạch nhà máy điện sinh khối Lạng Sơn vào Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Lạng Sơn
430/TB-UBND Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra công tác chống buôn lậu, tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá và công tác phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực biên giới huyện Văn Lãng
3324/VP-KGVX Về việc thực hiện bản ghi nhớ về Dự án cải thiện điều kiện giáo dục cơ sở tại 04 tỉnh miền Bắc Việt Nam
3322/VP-KGVX Về việc tập huấn nghiệp vụ cho Chủ tịch UBND cấp xã và tập huấn nghiệp vụ tín dụng cho cán bộ năm 2020
3321/VP-KGVX Về việc phòng, chống dịch COVID-19 trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
3320/VP-THNC Về việc ban hành văn bản quy định chi tiết các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9
3315/VP-KT Về việc cung cấp thông tin về đánh giá việc thực hiện NSNN năm 2020 và dự toán NSNN năm 2021; đánh giá tình hình thực hiện KHĐTCTH giai đoạn 2016-2020.
3314/VP-KT Về việc tham gia ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các phương án sửa đổi cơ cấu biểu giá bán lẻ điện
3313/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo đánh giá tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021
3312/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH Minh Hợp về sửa chữa, nâng cấp đập Đăng Mò phục vụ sản xuất, sinh hoạt và phát triển du lịch sinh thái
3311/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo tình hình thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ
3310/VP-KT Về việc đồng ý cho bàn giao trạm xử lý nước thải và hệ thống thoát nước thải thuộc dự án Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn
3309/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Tập đoàn công nghệ T-TECH Việt Nam về khảo sát, tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư nhà máy xử lý rác thải
3308/VP-KT Về việc báo cáo công tác giải phóng mặt bằng công trình cống Nà Lược, xã Nhạc Kỳ, huyện Văn Lãng thuộc Dự án LRAMP
3306/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Cao Lộc về hướng xử lý công trình vi phạm tại dự án đầu tư xây dựng phát triển nhà ở thương mại N16, thị trấn Cao Lộc
3305/VP-KT Về việc đồng ý bổ sung kinh phí cho Sở Khoa học và Công nghệ để giải phóng mặt bằng khu đất mở rộng vườn thực nghiệm
3304/VP-KT Về việc xem xét, giải quyết nội dung đề nghị của Công ty TNHH MTV XNK Thuận Thành
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
340/BC-UBND Tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ, ngày 16 tháng 8 năm 2020)
339/BC-UBND Tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ, ngày 15 tháng 8 năm 2020)
336/BC-UBND Tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ, ngày 14 tháng 8 năm 2020)
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
273/GM-UBND Giấy mời họp Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”,“Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Lạng Sơn lần thứ Ba -năm 2021
272/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện giao đất, quyết toán hoàn thành dự án và một số công việc còn tồn đọng liên quan đến dự án Khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn