Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
3415/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH Xây dựng Thành Linh về hỗ trợ vốn vay ưu đãi của lĩnh vực môi trường để mua lò đốt rác T-TECH
3414/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ theo Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ
3413/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo về kinh phí thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
3412/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH Q-Home
3411/VP-KT Về việc xem xét đề nghị nghiên cứu khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch, đầu tư thuỷ điện trên sông Pắc Khuông và sông Lục Nam
3410/VP-KT Về việc tham mưu thực hiện Công văn số 6957/VPCP-KTTH ngày 20/8/2020 của Văn phòng Chính phủ
3409/VP-KT Về việc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 7 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021
3406/VP-KGVX Về việc báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg năm 2021
3405/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN
3404/VP-KGVX Về việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức giá dịch vụ kỹ thuật hỗ trợ điều trị vết thương bằng máy PlasmaMed
3403/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Đề án hỗ trợ báo chí thực hiện nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu giai đoạn 2021-2025
3402/VP-KGVX Về việc xây dựng Đề án phát triển sự nghiệp phát thanh - truyền hình giai đoạn 2021 - 2030
3401/VP-THNC Về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2021
3400/VP-KT Về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn ODA thuộc Chương trình Phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 năm 2020
3398/VP-KGVX Về việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1190/QĐ-TTg về Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030
3397/VP-KT Về việc kinh phí tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng người cao tuổi năm 2020
3396/VP-KGVX Về việc đánh giá tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN và Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC
3395/VP-KGVX Về việc xem xét nội dung đề nghị tuyển sinh lớp 6 trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn năm học 2020 - 2021
1619/QĐ-UBND Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh năm 2020
1618/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương cấp tiểu học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018
1616/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Cấp nước sinh hoạt xã Yên Sơn, huyện Hữu Lũng
1615/QĐ-UBND Về việc công nhận Tập huấn viên hòa giải ở cơ sở cấp tỉnh
1614/QĐ-UBND Về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
1613/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Tu bổ di tích Nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
1027/UBND-THNC V/v góp ý dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
1026/UBND-THNC V/v tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, số lượng cấp phó các phòng thuộc Sở, ban, ngành của tỉnh
1025/UBND-KT V/v quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp nhà nước và sắp xếp, xử lý tài sản công.
1023/UBND-THNC V/v đồng ý chủ trương tổ chức Đại hội bất thường nhiệm kỳ 2020-2025 của Liên minh Hợp tác xã tỉnh
1617/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức thuộc UBND huyện Cao Lộc
439/TB-UBND Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại Cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
354/BC-UBND Tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ, ngày 20 tháng 8 năm 2020)
3393/VP-KGVX Về việc xem xét đề nghị cho người nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại Công ty trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
284/GM-UBND Giấy mời họp xem xét kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu:Cung cấp sữa thuộc Chương trình Sữa học đường giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
283/GM-UBND Giấy mời dự họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
282/GM-UBND Giấy mời họp Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ kỷ niệm 80 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940-27/9/2020)
281/GM-UBND Giấy mời họp trực tuyến với Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
280/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét phương án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
441/TB-UBND Thông báo thay đổi thời gian họp chuyên đề tại Giấy mời số 277/GM-UBND ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh
440/TB-UBND Thông báo về việc hoãn cuộc họp theo Giấy mời số 272/GM-UBND ngày 15/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
351/BC-UBND Đánh giá mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn