Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1677/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1676/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sản xuất phim quảng bá xúc tiến đầu tư Lạng Sơn năm 2020 và Quảng bá nội dung xúc tiến đầu tư Lạng Sơn năm 2020
1674/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trồng cây dược liệu tại xã Bằng Mạc, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
1673/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác đất san lấp, cải tạo mặt bằng đối với ông Vũ Mạnh Hùng tại thôn Cóc Dỹ, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng
1672/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác đất san lấp, cải tạo mặt bằng đối với ông Hoàng Văn Kiên tại thôn Chiến Thắng, xã Hoà Sơn, huyện Hữu Lũng
1671/QĐ-UBND Về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán trồng rừng thay thế huyện Lộc Bình năm 2020
1670/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II năm 2020
1669/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III, hạng II năm 2020
1668/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III, hạng II năm 2020
1667/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2020 (nguồn vốn ODA, ngân sách tỉnh đối ứng dự án ODA)
1665/QĐ-UBND Về việc ủy quyền phê duyệt dự án, dự toán chi phí chuẩn bị dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và quyết toán dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1664/QĐ-UBND Về việc phê duyệt diện tích được hỗ trợ sử dụng giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi bổ sung năm 2020 của Công ty Tránh nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn
1663/QĐ-UBND Về việc phê duyệt thiết kế Bản vẽ thi công và Dự toán xây dựng công trình Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
1662/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cấp nước sinh hoạt xã Mông Ân, huyện Bình Gia
1043/UBND-THNC V/v xác định phụ cấp khu vực tại các xã, thị trấn mới hình thành sau sắp xếp theo Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14
1042/UBND-KT V/v phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tại Lạng Sơn
1041/UBND-KGVX V/v đề nghị giải quyết nhập cảnh và cấp Visa đối với chuyên gia nước ngoài làm việc tại tỉnh Lạng Sơn
1040/UBND-KT V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP
1678/QĐ-UBND Về việc công nhận xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
3472/VP-KGVX Về việc chi phí cách ly, chi phí điều trị COVID-19 và rà soát các khách sạn, nhà nghỉ làm cơ sở cách ly tập trung
3470/VP-KT Về việc tham mưu văn bản góp ý đối với dự thảo Nghị định quy định về quản lý giống cây lâm nghiệp
3464/VP-KT Về việc xác định ranh giới dự án Khu đô thị Phú Lộc I +II theo Quyết định số 2003/QĐ-UBND ngày 12/10/2008 của UBND tỉnh
3462/VP-KT Về việc xem xét đề nghị,nghiên cứu, khảo sát đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái Apec Park City Lạng Sơn
3461/VP-KT Về việc kiểm tra nội dung báo chí phản ánh liên quan đến Công ty TNHH MTV Xe điện DK Việt Nhật
3460/VP-THNC Về việc triển khai Đề án Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại và ngoại ngữ, biên phiên dịch cho công chức, viên chức ngoại vụ địa phương giai đoạn 2021 - 2025
3459/VP-KT Về việc dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị
1661/QĐ-UBND Giải thể 02 Chốt kiểm dịch y tế liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
1660/QĐ-UBND Về việc kết thúc vùng cách ly y tế tại khu 7, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
1659/QĐ-UBND Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn
1658/QĐ-UBND Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn
1657/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
1656/QĐ-UBND Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
1655/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020”
1654/QĐ-UBND Về việc tiếp nhận công chức không qua thi tuyển và xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện
1652/QĐ-UBND Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
453/TB-UBND Thông báo thay đổi thời gian họp Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ kỷ niệm 80 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940-27/9/2020)
289/GM-UBND Giấy mời họp trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương
288/GM-UBND Giấy mời họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
368/BC-UBND Tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ, ngày 25 tháng 8 năm 2020)
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1655/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020”